Ostatky mají v obci již dlouholetou tradici. „Je to zvyk starý asi padesát let," potvrdil starosta Víceměřic Eduard Novotný.

Oslavy masopustu pokračovaly večer v košíkárně Domova u rybníka ostatkovou merendou, na které zasedal i soud pro hříšníky. „Bereme to především jako zábavu. Dříve se u nás merenda pořádala pravidelně. Pak se s její organizací přestalo, a před zhruba čtyřmi roky jsme tento zvyk obnovili," řekl Petr Buriánek a dodal, že na pokračování oslav a pochování basy se mohou lidé těšit v úterý.

„Uskuteční se v restauraci v Bloudníku od dvaceti hodin. Vstupenkou je dobrá nálada, hlad a žízeň," zve Petr Buriánek.