Exponáty ze sbírek Vojenského historického ústavu, Moravského zemského muzea v Brně a Muzea Komenského v Přerově si za měsíc prohlédlo zhruba osm set návštěvníků.

„Součástí výstavy jsou hudební dílny. Během hodinového programu si děti a žáci mateřských, základních a středních škol nejprve prohlédnou výstavu a pak samy hrají na jednoduché hudební nástroje,“ uvedla kurátorka výstavy Jana Slezáčková.

Za nejzajímavější hudební nástroje považují mladí bubny, některé žestě či tamborské hole. Standarta vojenské dechovky dětským návštěvníkům připomněla spíše lidový vozembouch a lyra, kterou lidé znají jako strunný instrument, je v případě vojenské kapely bicí nástroj připomínající zvonkohru.

„Vojenská lyra se dodnes používá v armádě v zemích Beneluxu,“ poznamenala Slezáčková. Podle ohlasů v návštěvní knize mohou být pracovníci muzea spokojeni. Expozice spojená s workshopy potrvá ve výstavních prostorách Špalíčku do 10. června.