„Píšu, ale ne to, co mám v plánu. Mám v úmyslu napsat knihu, ve které by bylo všechno, co bych napsat chtěl. Ta by měla být moje poslední. Ale odvádějí mě od toho krátkodobé záležitosti. Třeba přijde jaro a z Literárních novin po mě chtějí, abych napsal tradiční fejeton Jaro je tady. Ale tyto žádosti jsou dobrou výmluvou pro to, že jsem na knize ještě pracovat nezačal,“ smál se stařešina českých novinářů. Na Vaculíkovu poslední knihu si tedy ještě počkáme.

Jedním z jeho významných děl, u něhož často není uváděno autorství, ale které zásadním způsobem ovlivnilo české novodobé dějiny, bylo Dva tisíce slov vydaných roku 1968. J

edním z iniciátorů tohoto protirežimního manifestu byl i prostějovský rodák, akademik Otto Wichterle.

„Přišli za mnou tehdy s Brodem a Holubem, abych jim napsal něco, co by lidi mobilizovalo. Když jsem jim to pak přinesl, byli velice překvapení. Já totiž, když píšu něco osobního, nemám rád takové to politické vyjadřování. Tak jsem jim to napsal tak literárně. Ale objednali si to od Vaculíka, tak to měli od Vaculíka. Tak to nakonec taky vzali,“ vzpomínal na dobu před více než čtyřiceti lety spisovatel.