„Repechy byly úředně připojeny k Bousínu v roce 1960. Nyní mají obě obce dohromady necelých sto třicet obyvatel,“ uvedl spoluautor knihy Josef Julínek, člen občanského sdružení, které si dalo za cíl provozovat vlastivědnou činnost a přiblížit zapadlou vísku ostatním.

Putování je volným pokračováním knihy Z minulosti Bousína. „První kniha zachycuje dějiny Bousína od první písemné zmínky v roce 1325 až do roku 1945. Nebyla tak obsáhlá a Repechy zmínila jen okrajově. V Putování dějinami Bousína a Repech je popsaná podrobná historie obou obcí od roku 1945 do jejich sloučení,“ poznamenal Julínek.

Nad sběrem archivních dokumentů, historické literatury o regionu, tiskovin, kronik a vyprávěním starousedlíků strávili oba autoři dva a půl roku. Pro obě obce ležící v kopcích Drahanské vrchoviny 620 metrů nad mořem je typický klid. Oblast je málo frekventovaná, obklopená lesy, ze kterých je cítit duch bývalého keltského osídlení.

„Je to ráj pro houbaře a turisty. Do budoucna bychom chtěli vytvořit podmínky pro cykloturistiku a v zimním období pro běžkaře. Zatím u nás nemáme ubytovací podmínky, aby se návštěvníci mohli zdržet delší dobu,“ nastínil plány obce schované v lesích Josef Julínek.