„Sbor ji používal až do roku 1937, kdy se pod tíhou sněhu propadly zchátralé krovy. Hned následující rok, devátého června, byla však otevřena nová zbrojnice, která hasičům slouží dodnes,“ popsal historii lešanského sboru jeho starosta Josef Wind.

V novodobých dějinách byl významným přelomem rok 1983, kdy se sbor začal účastnit okrskových i okresních soutěží. Před deseti lety založili lešanští hasiči i družstvo mladých. Od roku 2002 pořádají memoriál L. Richtra na počest zakladatele družstva mladých hasičů.

Pořádají i lampionový průvod

„Naše jednotka pořádá také každoročně ples, dětský karneval, dětský den, srpnovou noc, nebo lampionový průvod,“ popsal bohatou činnost sboru Wind. V letech 2005 až 2007 se sbor podílel na výstavbě sociálního zařízení v areálu „Rybníček“, který je kulturním a sportovním centrem Lešan.Mladí hasiči z Lešan

V současnosti má sbor čtyřicet šest aktivních členů.

Lešanští hasiči pomáhají při mimořádných událostech v obci i v širokém okolí.

„Naše jednotka měla spoustu práce při zásahu v roce 1987, kdy se po průtrži mračen prohnala naší obcí velká voda. Při povodních v roce 1997 jsme pak pomáhali postiženým v Troubkách. Nedávno jsme vyjížděli i na zaplavené Jesenicko, konkrétně do Tomkovic a Skorošic,“ vyjmenoval nejdůležitější zásahy posledních let Josef Wind.

Ve výbavě má sbor hasičskou Avii, stříkačku PS 12 a v záloze i takzvanou „osmičku“. Loni si hasiči pořídili díky podpoře kraje nová čerpadla a letos dostali od ministerstva nové zásahové obleky a obuv.