S velikou podporou a obětavostí velitele jednotky a obou strojníků (Petr Kuchař a Tomáš Hrubý), jsme se ženy scházely a nacvičovaly. „Naše úsilí mělo premiéru a první místo bylo odměnou na okrskové soutěži, která se konala právě v Bedihošti.