V roce 2000 čerpali vodu ze zaplavených domů v obci a téhož roku hasili požár lesa u Přemyslovic.

„Za velký úspěch považuji založení družstva mladých v roce 1999. Také z družstva žen máme velkou radost. V roce 2005 poprvé ženy získal první místo v okresní soutěži a postoupily na kraj. Tento úspěch zopakovaly ještě v roce 2007,“ zhodnotil starosta sboru Miroslav Říčař.