„K založení hasičského sboru přispěla okresní politická správa, která v roce 1924 nařídila všem obcím založení hasičů, pokud je nemají,“ vysvětlil Lubomír Kaprál z SDH Seloutky.

2. února téhož roku uspořádali místní ustanovující hasičskou schůzi. Do sboru se přihlásilo kolem osmdesáti lidí. Obecní zastupitelstvo koupilo motorovou stříkačku, kterou 9. června posvětil páter Mořic Růžička.

Toto výročí založení si letos po pětaosmdesáti letech hasiči připomněli v červnu velkými oslavami. Při kterých určický farář posvětil jejich prapor.

Po různých peripetiích a horším fungování sboru se situace v posledních letech zlepšila.

Opravili střechu zbrojnice

„Napomohl tomu příchod mladých hasičů i starosta sboru Ivo Mošťek a velitel Richard Nevřela,“ popsal Kaprál. Dnes má sbor pětapadesát hasičů a z toho osm žen.

Hasiči v Seloutkách postupně opravili střechu zbrojnice, začali víc jezdit na soutěže v požárním sportu a zlepšila se práce s mládeží. Soutěží se účastní i družstvo žen. „V současné době shromaždujeme peníze, abychom mohli koupit požární stříkačku pro požární sport,“ upřesnil Kaprál.

K zasahům vyráží Avií

Každým rokem se hasiči zúčastní množství akcí. Například boje s přírodními živly, kulturních nebo sportovních soutěží. K zásahům vyjíždí Avií, kterou v roce 2007 koupil za čtyřicet pět tisíc korun obecní úřad.

V lednu hasiči pořádají tradiční ples. Ve spolupráci s obecním úřadem připravují v říjnu drakiády.

„V listopadu jsme se zúčastnili jednoho z největších cvičení v lese u Alojzova,“ dodal Kaprál. Při nácviku vyhledávání zraněných osob seloutečtí rozhodně nepropadli. V lese nacvičovalo devadesát hasičů z celého okresu.