„Ve stejném roce si sbor koupil i stříkačku z Čech pod Kosířem, která byla později předělána na benzínový pohon,“ popsal první technické vybavení sboru jeho současný starosta Jiří Vítek.

Určitý útlum zaznamenala činnost sboru za první světové války, kdy mnoho členů narukovalo na frontu. Stejně tak tomu bylo i za německé okupace, kdy byla hasičům zakázána veškerá činnost nesouvisející s hašením požárů. Během let hasiči vybavení obnovovali a dokupovali. Roku 1951 pořídili zásahový vůz Praga. Dnes mají vícovští dobrovolníci ve výbavě Tatru 805, valníkovou Avii, dvě stříkačky PS 12 a jednu „osmičku“.

„V posledních letech se snažíme získat od policistů vyřazenou dodávku, ale zatím se nám to nepodařilo,“ řekl starosta.

Pořádají i sportovní a kulturní akce

Dobrovolní hasiči pořádají ve Vícově i kulturní a sportovní akce. Jsou to jednak hasičské závody o pohár starostky obce, které jsou už druhým rokem zařazeny do Hanácké extraligy. Závodů se účastní vícovští i v širokém okolí. Letos si přivezli diplomy například z Choliny, Žarovic, Lipové, Dobromilic nebo Soběsuk.

Tradičně pořádají vícovští hasiči i akce pro děti. Nejznámější z nich je určitě Pohádkový les. Při něm si děti užijí soutěží a her. I ti nejmenší se také mohou seznámit s hasičskou technikou.

Zatím poslední zásah při hašení ohně měli hasiči letos v únoru, kdy hrající si děti zapálily letní posezení v blízkosti lesa. Jednotka se také účastní pomoci při živelných katastrofách.

Letos se povedlo hasičům zprovoznit i internetové stránky s množstvím aktuálních informací.

Kozlův hasičský počin

Při povodních v roce 2002 členové sboru zasahovali při čerpání vody a odstraňování následků povodně v obci Nové Kopisty u Litoměřic.