„Na podnět zastupitelstva obce byla svolána na podzim roku 1909 do hostince pana Ferdinanda Hochvalda poradní schůze. Na ustavující valné hromadě dne devatenáctého prosince se do vznikajícího hasičského sboru dobrovolně a zcela svobodně přihlásilo dvaačtyřicet členů,“ vylíčil vznik sboru dobrovolných hasičů v Bílovicích jeho současný starosta Miroslav Říčař.

Nejdříve dobytek, pak vše ostatní

Své prvního velké akce se sbor dočkal hned v roce 1911. Tehdy se 16. kvetna po mohutné bouří rozvodnila řeka Romže. „Situace se stávala kritickou, hrozilo i zřícení některých domů v místní části Bědov. Byl povolán hasičský sbor, který začal zachraňovat majetek postižených občanů. Nejdříve dobytek a pak všechno ostatní. Vzhledem k tomu, že tato akce probíhala v noci, vydal tehdejší náčelník příkaz k rozsvícení svící a lamp v oknech domů, aby bylo alespoň trochu vidět,“ vylíčil dramatické události i potíže tehdejších záchranářů Říčař.

Obě světové války pak byly pro hasiče obdobím útlumu jejich činnosti. Za první světové války odešlo mnoho členů sboru na frontu, za druhé světové války byla pak okupační správou zakázána jakákoli činnost nesouvisející s hašením. V poválečné době se těžiště činnosti sboru přesouvalo k preventivní činnosti a požárnímu sportu.

Bílovičtí mají úspěchy i na poli požárního sportu

Požární sport je v současnosti doménou bílovických hasičů.

„V roce 2004 obec zakoupila druhý přenosný agregát PPS 12, což nám umožnilo přestavět stávající stroj na závodní speciál,“ pochlubil se hasičský starosta. Hned následující rok byl velmi úspěšný. Družstvo žen vyhrálo v okresní soutěži a postoupilo do krajského kola.

Hasiči však neustali ani v záchranné činnosti.

Vodu odčerpávali jako diví

„Týden po hodech roku 2005 se přehnala v nočních hodinách nad naší obcí silná bouře s průtrží mračen, která způsobila zaplavení několika domů na horním konci. Po zjištění této skutečnosti jsme okamžitě přijeli na místo s naší technikou a za pomoci sboru z Kostelce na Hané jsme začali odčerpávat vodu ze zaplavených domů. Další den jsme do večerních hodin odstraňovali následky této živelné události,“ řekl Miroslav Říčař.

Je tedy jisté, že současní hasiči si nijak nezadají se svými kolegy z doby před sto lety. Snad jen, že svíce a lampy v oknech nahradilo elektrické světlo.