Galerie: V Kolářových sadech se bude pokládat potrubí

Výtlačné potrubí bude položeno od Mánesovy ulice až k Mlýnskému náhonu. Balastní voda z Kolářových sadů bude odváděna nově položeným potrubím do Mlýnského náhonu. Balastní voda z Kolářových sadů bude odváděna nově položeným potrubím do Mlýnského náhonu. Balastní voda z Kolářových sadů bude odváděna nově položeným potrubím do Mlýnského náhonu. Balastní voda z Kolářových sadů bude odváděna nově položeným potrubím do Mlýnského náhonu. Balastní voda z Kolářových sadů bude odváděna nově položeným potrubím do Mlýnského náhonu.