Park na Husově náměstí (dříve Dobytčí trh) na snímku z počátku 60. let minulého století.

Zdroj: SOkA

Popud k budování dnešních Smetanových sadů dal Jan Spanie, když v r. 1823 vysadil na tehdejších městských valech akátové aleje.

Popud k budování dnešních Smetanových sadů dal Jan Spanie, když v r. 1823 vysadil na tehdejších městských valech akátové aleje.

Zdroj: SOkA

Kolářovy sady krátce po založení v r. 1932. V současné době má probíhat hromadné kácení stromů.

Zdroj: SOkA

Parková úprava před zemskou reálkou v místech dnešního Husserlova náměstí, 30. léta 20. století.

Zdroj: SOkA

Městská zeleň kolem rybníka u Drozdovic kolem r. 1920. Rybník zde existoval již v 15. století. V pravém dolním rohu můžeme vidět zaklenutí tzv. mlýnské strouhy.

Zdroj: SOkA

V roce 1914 povolila městská rada na návrh Rudolfa Wolfa (1874-1940), profesora místní reálky, zkušební osázení břehů říčky Hloučely.

Zdroj: SOkA

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Děti měřily své síly s vojáky
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: DENÍK/Nevrlá Hana