Areál byl vybudován v průběhu tří let.

Zdroj: SOkA

Prostějovský závod n. p. Jihomoravské pekárny sídlil od roku 1969 v nové prostorné velkoprovozovně.

Zdroj: SOkA

Komplex budov soustřeďoval kapacitu 25 pekáren z celkových 27 porůznu umístěných ve městě před rokem 1969.

Zdroj: SOkA

Linka výroby chleba a pečiva byla poloautomatizovaná, pece vytápěné plynem.

Linka výroby chleba a pečiva byla poloautomatizovaná, pece vytápěné plynem.

Zdroj: SOkA

Nezbytnou součástí komplexu pekáren byly moderně vybavené laboratoře a sociální i kulturní místnosti pro zaměstnance.

Zdroj: SOkA

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Co vám nejvíce vadilo na socialismu?
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: Deník