Dne 28. března 1955 podal n.p. Gala na odbor pro výstavbu při Okresním národním výboru Prostějov žádost o povolení k odstranění kapličky a hned následující den podal příslušný odbor výměr se stavebním povolení k demolici.

Dne 28. března 1955 podal n.p. Gala na odbor pro výstavbu při Okresním národním výboru Prostějov žádost o povolení k odstranění kapličky a hned následující den podal příslušný odbor výměr se stavebním povolení k demolici.

Zdroj: SOkA

V jarních měsících roku 1955 byla asanována kaplička stojící před areálem národního podniku Gala Krasice (Prostějov III).

Zdroj: SOkA

Na žádost brněnského památkového úřadu byla pořízena fotografická dokumentce a Ústav arch. kreslení při Vysoké škole stavitelství zajistil vyměření a zakreslení památky do výkresů.

Zdroj: SOkA

Jako důvod ke zboření se uvedlo, že církevní památka je ve velmi špatném stavu a překáží jak vjezdu do podnikové garáže, tak i plynulosti průjezdu po obecní silnici.

Zdroj: SOkA

Státní památkový ústav poté vydal souhlas s asanací, stejně jako Místní národní výbor Krasice a organizace KSČ.

Zdroj: SOkA

Na začátku dubna 1955 pak představitelé n.p. Gala sdělili, že odbourání bylo provedeno odbornými silami, materiál ze staveniště ihned odvezen a terén řádně zplanýrován.

Zdroj: SOkA

NEJNOVĚJŠÍ VIDEO Z REGIONU
Jaroslav Uhlíř na prostějovských hodech
DOPORUČENÉ ČLÁNKY

Zdroj: DENÍK/Šarlota Šínová