Galerie: Drápance na planetě Mars

Planeta Mars ukázala svou další tvář: pohled na prohlubeň Tantalus Fossae ve skutečných barvách, ze šikmé perspektivy Tyto úzké prohlubně (fossae) byly vytvořeny, když se z planetární kůry Marsu zvedl sopečný štít Alba Mons, čímž došlo k pokřivení a rozbití okolního povrchu. Pohled shora dolů na Tantalus Fossae na planetě Mars.