Galerie: Cyrilometodějské gymnázium slavilo čtvrtstoletí své existence