Vzhledem k slavné historii prostějovského ftobalu je současná situace doslova ostudná…
To vše je důsledek toho, co se stalo v nedávné minulosti. Začalo to úbytkem prostějovských hřišť a následkem toho i oddílů. Mimo příznivců fotbalu to nikoho nebolelo, nikdo se tím netrápil. Fotbalový areál ve Sportovní ulici pak byl v dobré víře převeden na soukromou osobu, a když byla potom na městu vymáhána značná investice na přestavbu areálu a byla z jeho strany posouzena jako neadekvátní, začalo docházet k napadání rozhodujících činitelů. Podváděné vedení města už odmítlo dávat prostředky na soukromý účet a vše skončilo, jak víme, velmi neslavně.

Až druhá nejvyšší krajská soutěž je pro tak velké město jako Prostějov hodně málo.
Dnes se zde hraje mužský fotbal nejvýš jen v I.A třídě Olomouckého KFS, a to v prostějovské části Čechovice, a v I.B třídě OKFS v prostějovské části Vrahovice a v Hané Prostějov. To je skutečně nedostačující a z pohledu tradice prostějovského fotbalu opravdu ostudné. Přitom dětí a mládeže zajímající se o náš sport číslo jedna je na Prostějovsku stále hodně. Možností k přípravě fotbalové mládeže je přitom v Prostějově poskrovnu, zápasy hrají žáci i dorostenci 1. SK Prostějov v Olšanech i jinde. Jsou zde náklady navíc a velmi to zatěžuje funkcionáře, trenéry, samotné hráče i jejich rodiče. Když jsem nastoupil do funkce předsedy Okresního fotbalového svazu Prostějov, řekl jsem si, že tohle se musí co nejdříve změnit a že pro to udělám vše možné.

Jaké byly v tomto smyslu a směru vaše první kroky?
Začali jsme dávat do pořádku vztahy s vedením města. Dali jsme představitelům Prostějova na vědomí, že OFS Prostějov chce být městu slušným a důvěryhodným partnerem. Městu jsme nabídli připravit projekty zařízení potřebných pro fotbalovou mládež a požádali o akceptování. Dostali jsme od města dotace a začalo se jevit, že spolupráce je oboustranně plodná.

Jaké jsou konkrétní výsledky?
Dnes je už téměř dokončena nákladná renovace fotbalového hřiště za Olomouckou ulicí, někdejšího fotbalového stánku SK Rolný a později TJ OP Prostějov. Kolaudace má proběhnout už v lednu. Již dlouho zde hraje svá soutěžní utkání Haná Prostějov a v nejbližší době zde bude mít vynikající podmínky i prostějovská fotbalová mládež. K dispozici budou také městem vykoupená dvě hřiště u stadionu ve Sportovní ulici, za Hloučelou. Věřím, že hlavní plocha stadionu také nezůstane nedořešena.

Vizualizace renovovaného fotbalového stadionu v Prostějově

Na veřejnosti se diskutuje o případném sloučení dvou prostějovských klubů, 1. SK s Hanou. Jak se věci skutečně mají?
Že sjednotíme prostějovský fotbal, to byla už moje vize v době, kdy jsme do zmíněného projektu šli. Nový subjekt by měl mít název snad Fotbal Prostějov, měl by převzít správu nového zařízení a být partnerem vedení města. Návrh projektu jsme předložili vedoucím pracovníkům obou klubů s tím, že bychom společně vymysleli způsob sloučení s podmínkami a název klubu. Jsme ve fázi jednání, připravujeme i podklady, které bychom předložili ke schválení nadřízenému orgánu.

Hodláte nějak zasahovat i do výchovy mládeže?
To se jedná o dosažení dalších cílů, vytvoření fotbalového centra mládeže a školních fotbalových tříd. Na tomto úseku činnosti bude nutné pracovat s fotbalovou mládeží velmi odborně, dbát, aby výsledky jejich zápasů nebyly nejdůležitější, aby byli mladíci vedeni k získávání individuální fotbalové techniky. Prostě nechat mladíky hrát a rozvíjet jejich individuální schopnosti. Získat míč, zpracovat jej, vyřešit konstruktivně situaci, obejít protihráče nebo dobře přihrát spoluhráči a získat výhodu pro tým. Pro trenéry mládeže bude OFS Prostějov pořádat velmi potřebné semináře. Dalším cílem bude vytvořit fotbalové mužstvo, které by patřičně reprezentovalo město Prostějov. Sportovní záležitosti by si řídilo vedení klubu samo s cíli, na kterých bychom se dohodli všichni. Tento projekt vedení města podporuje.

Hovoří se také o případném předání divizní příslušnosti z Protivanova do Prostějova. Existuje tato možnost?
S vedením protivanovského klubu jsem již jednal, informovali jsme se navzájem o svých představách i podmínkách, další jednání budou následovat. V Prostějově bychom to samozřejmě přivítali, před jarem bychom chtěli pomáhat protivanovskému celku tak, aby se divizní příslušnost mužstva v jarní části soutěže udržela. Kdyby k dohodě nakonec nedošlo, jeli bychom v našem projektu dál s vlastními silami a případnými postupy z I.B třídy OKSF výš. V budoucnu by se třeba nalezl k jednání jiný partner z některé z vyšších soutěží. Někoho někam tlačit nebo přemlouvat určitě nebudeme. Vše by ovšem podléhalo schválení vyššími fotbalovými orgány, ale také o tom už něco víme.

Co byste chtěl říci závěrem?
Že jsme s vedením města Prostějova dohodnuti, že k slavnostnímu otevření zrenovovaného hřiště za Olomouckou ulicí dojde při účasti předsedy Českomoravského fotbalového svazu Ivana Haška i dalších představitelů ČMFS a hostů, a že se dočkáme pěkného jarního počasí. Samozřejmě i s nějakým přitažlivým fotbalovým zápasem. Dále potom děkuji všem fotbalistům, trenérům i funkcionářům na Prostějovsku za nezištnou práci a lásku k fotbalu. A v neposlední řadě do nového roku přejeme všichni zainteresovaní prostějovskému mužskému fotbalu radostné zmrtvýchvstání.

Vlastimil Kadlec