Hrací systém

V soutěžním ročníku 2011/2012 se soutěže fotbalových přípravek okresu Prostějov zúčastní čtrnáct mužstev rozdělených do dvou základních skupin A, B. Ve skupinách odehrají mužstva na dvou turnajích jednokolově zápasy každý s každým. Po skončení zápasů v základních skupinách se mužstva rozdělí podle umístění: mužstva na 1. až 3. místě obou skupin + lepší mužstvo ze 4. místa skupiny A resp. B postoupí do skupiny o celkového vítěze soutěže. Horší tým ze 4. místa skupiny A resp. B + mužstva ze 5. až 7. místa obou skupin budou hrát o umístění na 8. – 14. místě. Nadstavbová část se bude hrát opět jednokolově, vzájemné zápasy mužstev jsou rozděleny na dva turnaje, výsledky ze základní části se nebudou započítávat. Mužstva absolvují v rámci okresní soutěže přípravek celkem čtyři turnaje – dvanáct zápasů.

Technická ustanovení

Všechna utkání se hrají dle platných pravidel futsalu vydaných FAČR, herního a disciplinárního řádu. Soutěže se hrají míčem schváleným pro utkání futsalu. Výjimky z pravidel futsalu FAČR (jejich kompletní znění najdete na www.fotbal.cz): počet hráčů 5 + 1, hra bez akumulovaných faulů, hráči na lavičce nemusí mít předresy.

Postupový klíč

Výhra se v tabulce oceňuje třemi body, remíza jedním bodem, prohra není bodově ohodnocena.

Pro umístění ve skupinách jsou rozhodující následující kriteria:

počet získaných bodů, vzájemný zápas, celkové skóre – rozdíl branek, větší počet vstřelených branek, menší počet obdržených gólů…, minitabulka vzájemných zápasů (při rovnosti bodů tří a více týmů ), los.

Finanční zajištění

Mužstva se podílejí na částečné úhradě nákladů soutěže. Startovné pro soutěžní ročník 2011/12 je stanoveno ve výši 1 200 Kč/mužstvo (za všechny čtyři turnaje ).

Termín pro zaplacení startovného na sezonu 2011/12 je nejpozději do 31.10.2011.

Pojištění

Za peníze a cenné věci nebere pořadatel zodpovědnost a nevztahuje se na ně žádné pojištění, hráči hrají na vlastní nebezpečí.

Soupisky mužstev

Za jednotlivá mužstva nastupují hráči na základě registračních průkazů.

K zápasům smějí nastoupit jen hráči uvedeni na soupisce mužstva (registrovaní v příslušném oddíle, prokazující se registračním průkazem nebo ve výjimečném případě průkazem zdravotní pojišťovny ), povolen je start hráčů narozených po 1. 1. 2001. Nejpozději pět minut před začátkem prvního zápasu na turnaji odevzdá vedoucí mužstva vyplněnou soupisku mužstva u stolku rozhodčích. K utkání smí za mužstvo nastoupit maximálně patnáct hráčů, pobyt na střídačce je umožněn pouze osobám uvedeným na soupisce mužstva. Za neoprávněný start hráče bude mužstvo postiženo dle disciplinárního řádu, za údaje uvedené na soupisce týmu odpovídá vedoucí mužstva.

Výstroj hráčů

Každé mužstvo musí nastoupit k zápasu v sadě jednotných dresů opatřených čísly minimálně 15 cm vysokými. Při podobnosti dresů obou soupeřů má za povinnost zajistit rozlišení mužstvo uvedené v zápisu o utkání jako domácí. Nutné je, aby se hráči i jejich doprovod (trenér, vedoucí mužstva) pohybovali ve veškerých prostorách sportovních hal ve sportovní obuvi se světlou podrážkou nezanechávající stopy na povrchu.

Ostatní ustanovení

Všechny zápasy se hrají 2×10 minut hrubého času. OFS Prostějov deleguje ke každému zápasu rozhodčí, kteří budou odměňováni podle hospodářské směrnice vydané FAČR.

Pořadatel zajišťuje pitný režim na turnaji, další občerstvení je možné zakoupit u správce haly.

Vedoucí mužstva je odpovědný za chování hráčů v prostorech sportovní haly.

Čekací doba je zrušena.

Pořadatelé soutěže si vyhrazují právo na případné změny v propozicích soutěží.

Omluva

Původně byly turnaje starších přípravek připraveny maximálně pro dvanáct mužstev, výsledný počet účastníků soutěže je nakonec čtrnáct. Všechna mužstva sehrají v základní části dva turnaje po třech zápasech, drobně „znevýhodněna“ jsou mužstva v obou skupinách s losovacím číslem 5 (na jednom turnaji musí odehrát 4 zápasy a na druhém pouze 2). Omlouvám se rovněž předem za zkrácený čas zápasů a stísněný prostor v šatnách (na jednu šatnu budou dvě mužstva).

Důležité

Prosím o dodržování časového rozpisu, mužstva musí být v čase úředního začátku připravena ke hře. Čekací doba není.

S případnými dotazy se obracejte na Františka Kocourka – telefon 604 940 603, e-mail f.kocourek58@centrum.cz, nebo Jaroslava Lišku – telefon 725 526 307.

FRANTIŠEK KOCOUREK

Rozdělení do skupin

Skupina A

1. SK Prostějov A

Čechovice A

Olšany u Prostějova

Nezamyslice

1. SK Prostějov C

Kostelec na Hané

Jesenec

Skupina B

Určice

1. SK Prostějov B

Konice

Němčice nad Hanou

Přemyslovice

Čechovice B

Vrahovice