„Myslím, že oslavy byly hodně vydařené. V miniturnaji se předvedly tři mládežnická družstva a zajímavý byl i souboj starých gard. Přijelo dost lidí z okolí i Prostějova,“ hodnotil Richard Hofman, předseda TJ Krumsín, jenž si i posteskl: „Zaráží mě jen neúčast místních zastupitelů. Dostavil se jen starosta Střelák.“

Založení krumsínského fotbalu datuje rok 1968. Zakládajícími členy tehdy byli dnes již zesnulí: Josef Synek, Josef Ježek, Jaroslav Soldán, Miroslav Ošťádal, František Krpec a Mojmír Janeček. Žijící zakladatelé jsou Miroslav Soldán a Jaroslav Hrubý.

Současné hřiště je již třetím, na kterém se v Krumsíně kope do míče. V prvopočátcích se hráči převlékali v hasičském autě, následně se přesunuli do místního JZD. Největší popularitu na celém okrese však sklízel modrý železniční vagón, na který vzpomínají Jaroslav Mišovic, Zdeněk Jelínek, František Znojil, Petr Žůrek, Květoslav Milka, Arnošt a Luděk Müllerovi, Jaroslav ´Busby´Synek. „Největší poděkování patří Jindrovi Soldánovi, tehdejšímu předsedovi JZD a hajnému Juraji Janičkovi,“ doplnila osobně přítomná senátorka Božena Sekaninová, která je s krumsínským fotbalem spjatá již více než patnáct let.