„Díky rychlému záchrannému výzkumu, který provedl archeolog Jihomoravského muzea ve Znojmě David Rožnovský, se podařilo zdokumentovat již pouze část lidských ostatků, původně uložených ve skrčené poloze na levém boku v oválné hrobové jámě. Na základě přiložených milodarů, které představují minimálně dvě keramické nádoby a tři kusy korálů vyrobených z mořského mlže Spondylus gaedoropus L. můžeme hrob datovat do mladší fáze kultury z mladší doby kamenné,“ uvedla mluvčí muzea Renata Hurníková.

V historickém jádru města Znojma se podle ní jedná o první takto datovaný nález. Archeologové ho našli ukrytý šedesát centimetrů pod povrchem. Nález už přestěhovali do laboratoře. „Konzervátoři teď nahrubo očistí kosti a připraví je pro antropologa na posouzení. O ukončení vládních opatření pak přistoupíme k restaurování a konzervaci nádob,“ přiblížil archeolog muzea David Rožnovský.