Nová stavba je věrnou kopií původního kostela. Interiér kostela byl ohněm zcela zničen, proto bude v obnovené stavbě nahrazen moderním mobiliářem a soudobou výzdobou. Kostel se otevře návštěvníkům při slavnostní bohoslužbě v neděli 6. června 2021.

Pojistné plnění UNIQA bylo vyplaceno v souladu s pojistnou smlouvou.

Obec Hošťálková. Tesař Antonín Papšík mladší.
Ruční robota, fyzicky náročná, říká o stavbě repliky kostela tesař z Hošťálkové

"S ohledem na skutečnost, že úmyslný požár totálně zničil významnou kulturní památku a její historické zařízení z různých období, bylo vyřizování škody složitější a časově náročné. Ovšem díky iniciativnímu přístupu pojištěného a jeho snaze obnovit kostel co nejrychleji a pokud možno co nejautentičtěji byl proces likvidace pojistné události pro obě zúčastněné strany v postupných etapách bezproblémový," uvedla mluvčí Svobodová.

Jak dále uvedla, tak, jak probíhaly práce na odstranění zbytků pojištěných prvků stavby a jejího vybavení, a následně na jejich obnově, docházelo ze strany pojistitele k postupné výplatě pojistného plnění podle dosaženého pokroku.

Obnova kostela v Gutech:

"Vyřizování škody bylo rozděleno do několika částí v souladu s pojistnou smlouvou: demolice, vyklizení, stavba, interiér, a také okolní zařízení jako například oplocení nebo přístupové cesty. UNIQA vyplácela náhrady postupně podle vystavených dokladů za práce na obnově kostela. Nejprve kryla náklady na odklizení trosek a vyčištění místa," popsala mluvčí s tím, že následně byla uhrazena potřebná těžba dřeva a jeho zpracování na stavební materiál pro nový kostel. Poté se platily stavební práce.

"Pojistné plnění sloužilo rovněž pro novou výrobu replik některých zařizovacích předmětů interiéru, jako jsou oltář, zvon, varhany, lavice, kazatelna apod. Celková částka činila několik desítek milionů korun," dodala Eva Svobodová.

Dřevěný kostel sv. Michaela ze 17.století byl požárem zasažen v plném rozsahu.
Politici se rozhádali kvůli obnově vyhořelého kostela. Čižinský: Jako z Cimrmana

Výsledkem je plná obnova dřevěného kostela, na níž se podílely kromě UNIQA pojišťovny investičně i Moravskoslezský kraj, Město Třinec a Město Ostrava. Významnou roli sehrála i veřejná sbírka mezi občany, kterou požár inicioval a kterou zorganizovalo Město Třinec.

„Veškerá komunikace mezi pojistitelem a pojištěným klientem, Ostravsko-opavským biskupstvím, i posuzování předkládaných dokladů probíhaly bez zbytečných časových prodlev se zapojením potřebných odborníků, a to i přes složitou situaci zaviněnou v poslední době koronavirovou pandemií,“ ocenil spolupráci Daniel Červenka, ředitel úseku Likvidace škod UNIQA pojišťovny.

"Pro soudní jednání s viníky ničivého požáru UNIQA pojišťovna poskytla součinnost a na vyzvání dodala dokumentaci k pojistné události, včetně souhrnu vyplacených částek plnění. Nyní po uzavření celé škody bude nárok regresován vůči pachatelům požáru," doplnila jeho slova Svobodová.

Kostel pro Guty v Hošťálkové: