Jednalo se o studii na mužích, kdy jedna skupina jedla po určitou dobu stravu bez masa a druhá skupina mužů nadále maso konzumovala. Ženy následně hodnotily mužský pach, jeho příjemnost, intenzitu, jak moc byl přitažlivý a podobně. Hodnocení probíhalo u obou skupin postupně.

Jak tato studie dopadla? Čí tělesný pach byl přitažlivější?
Zvítězila skupina strávníků, kteří maso nejedli vůbec? Vědci se uchýlili k závěru, že tělesný pach lidí, co jedí maso, je méně příjemný. Myslíte si, že to je nesmysl? Tenhle výzkum by potvrzoval výsledky dalších studií zahraničních vědců, kteří stejnou zkušenost vysledovali i v oblasti pohlavního života.

Po konzumaci masa je náš tělesný pach méně příjemnýZdroj: P. Podloučková

Co zjistili?
Překvapivě to, že pohlavní styk s těmi, co jedí maso, prostě nevoní. A jaké máte zkušenosti vy? Jste milovníky chutného masíčka nebo přísní odpůrci?

Autorka textu: Mgr. Pavlína Podloučková, 
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
Kontakty: pajapodlouckova@seznam.czwww.zdravevestrave.czwww.facebook.com/Zdravevestrave1/, tel: 605 300 835