Děti měly možnost seznámit se s cizím jazykem a vyzkoušet si používat první anglická slovíčka a fráze. Při tom poznaly své budoucí spolužáky, učitele a zjistily, co je v nadcházejícím školním roce čeká a na co se můžou těšit.

Den otevřených dveří na ZŠ Q v Prostějově. Foto: ZŠ Q
Za dveřmi ZŠ Q: Kde se vzdělávání mění v dobrodružství

Zápisu se zúčastnili i rodiče dětí, pro které bylo toto setkání skvělou příležitostí seznámit se s vedením školy, poznat učitele, lektory i ostatní rodiče.

Po ukončení vyučovací hodiny následovalo slavnostní předávání upomínkových listů budoucím prvňáčkům a focení ve fotokoutku, díky kterému si mohli rodiče zachytit tento okamžik pro budoucí vzpomínky.