Tyto vzešly z okresního kola, které se konalo v březnu 2020 a proběhla k němu navíc 6. března i veřejná výstavka v prostorách ÚS ČZS na Daliborce. Z hodnocení celostátního kola vzešli vítězové, mezi kterými byly i děti z Prostějova a okolí.

V kategorii mateřských škol polytechnické práce se na 9. místě umístila MŠ Mánesova a v kategorii kresba-malba na 8. místě Emma Vlčová z MŠ Vrchoslavice.

V kategorii ZŠ, I. stupeň, kresba-malba se umístil na krásném 2. místě Štěpán Kočíb ze ZŠ Smržice a na 1. místě byla vyhodnocena práce Valerie Kadlecové ze ZŠ Mostkovice.

V kategorii ZŠ, II. stupeň kresba-malba se na 8. místě umístila Ester Burgetová ze ZŠ Melantrichova Prostějov, a na místě 3. Karin Kubíčková ze ZŠ Olšany u Prostějova.

Další úspěšně prezentovanou kategorií byla kresba-malba pro ZUŠ a DDM, ve které se na 8. místě umístila Martina Šálková ze ZUŠ Vladimíra Ambrose v Prostějově.

V kategorii polytechnické práce pro speciální školy obsadili krásné 3. místo Valerie Rusňáková a 2. místo Roman Rusňák, oba ze SŠ, ZŠ a MŠ Komenského v Prostějově.

Všichni vítězové z okresního i republikového kola byli pozváni na slavnostní předávání cen do obřadního sálu prostějovské radnice. V tomto krásném a důstojném prostředí jim bylo předáno ocenění z rukou náměstkyně primátora Milady Sokolové a Vlasty Ambrožové, místopředsedkyně republikové rady ČZS.

Děti dostaly diplomy a věcné ceny, které věnovalo Statutární město Prostějov, Olomoucký kraj a Ministerstvo zemědělství ČR. Pro děti bylo toto slavnostní vyhlašování nejen oceněním jejich práce a talentu, ale i pobídkou pro další tvorbu, ať již ve výše zmiňované soutěži, nebo kdekoli jinde.

Poděkování patří i rodičům a pedagogům, kteří mladé výtvarníky v jejich tvorbě podporují. Děkujeme též Statutárnímu městu Prostějov za možnost uspořádat slavnostní vyhodnocení v obřadní místnosti, a také celkově za spolupráci a finanční podporu činnosti ČZS.

Podrobnosti k výtvarné soutěži i fotografie nejlepších prací jsou ke zhlédnutí na webových stránkách ÚS ČZS Prostějov: https://zahradkari.cz/us/prostejov/index.php

Autorka textu: Ivana Hasalová, předsedkyně ÚS ČZS Prostějov