Počátkem května jsme oslavili druhé narozeniny našeho střediska v Kojetíně. Jako dárek jsme si nadělili nové detašované pracoviště v Prostějově, které bude fungovat již od června 2021.

Chceme totiž pružně reagovat na poptávku po sociálních službách i ve vzdálenějších obcích Prostějovska, a pomoci tak ve spolupráci s Krajským úřadem Olomouckého kraje zajistit nepokrytá místa.

Naším posláním je poskytovat terénní sociální služby tak, aby klienti mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném prostředí, a i nadále mohli udržovat sociální vazby se svým okolím.

Detašované pracoviště v Prostějově bude fungovat pro klienty do dojezdové vzdálenosti 20 kilometrů, a bude poskytovat pečovatelskou službu, osobní asistenci a sociálně aktivizační služby.

Detašované pracoviště povede stávající vedoucí střediska Kojetín Jana Vargová, sociální práci bude nadále zaštiťovat sociální pracovnice ze střediska Kojetín Lucie Poková. Najdete nás v Úprkově ulici 3a v 1. patře nad pojišťovnou.

Zájemci o sociální služby se mohou už teď obracet na naší sociální pracovnici na telefonním čísle 601 152 759 nebo na emailové adrese pokova@pecevcelka.cz. Jsme tu pro Vás! 

Lucie Poková