Slavnostní křest za účasti autorky a vydavatele Miroslava Morávka provedla 1. náměstkyně primátora města Prostějova Milada Sokolová společně s ředitelem Městské knihovny v Prostějově Alešem Procházkou.

Publikaci vydalo nakladatelství Koniáš v Plzni a finančně ji podpořilo Statutární město Prostějov. Zazněly zde samozřejmě ukázky z uvedené sbírky. Součásti byla i autogramiáda a zájemci si mohli knihu zakoupit.

Obchodní akademie v Prostějově pomáhá.
Prostějovská 'obchodka' rozkvetla vánočními hvězdami

Útlá brožovaná knížečka obsahuje celkem 34 básní napsaných v letech 2012–2016 a od roku 2017. Jsou to verše otvírající duši i srdce mladé básnířky, verše lyrické i reflexivní, verše hledající odpovědi na různé otázky, jak už poznáme i z názvů básní: Cesty, Smutek, Bezhlavé nekonečno, Jaro, Dveře, Prostor, Křídla, K narozeninám, Tma, Tušení prázdna, Po boji, Poe, Moře.

Sbírku otvírá báseň LÉTAT JAK KRÁSNÉ Tížila mě prázdnota./ Nebylo nic, co by mě vyneslo / Ze spár dlažebních kostek. / Úpěnlivě jsem vzhlížela vzhůru / A pohledem jsem kradla /Ptákům křídla Nebo báseň JEN TAK - Pomněnky v trávě /Zapomněls dýchat / A modrá barva rozprostřela noc.

Mladí zahrádkáři.
Co dělali prostějovští zahrádkáři v roce 2022? Věnovali se také dětem a mládeži

Následovalo hravé představení inspirované knihou Orbis Poeticus vydanou nakladatelstvím Koniáš. Zde se propojovala poezie vážně míněná i humorná. Účinkovali nakladatel Miroslav Morávek a básnířka Eva Válková za doprovodu kytarového virtuosa Jana Irvinga.

Zazněly zde básně Evy Válkové, profesí lékařky- psychiatričky žijící a pracující v Dobřanech u Plzně. Publikovala v samizdatových sbornících Doutník, dále v časopisech Host, Tvar a Plž.

Je členkou Střediska západočeských spisovatelů a vyšly jí básnické sbírky Na obojku z proutku růže (2007), Zvláštní druh inkoustu (2007), Krvácím nahlas a potichu písmena (2010), Sanitka básně (2015, psáno s Karlem Šebkem), Hodina vlka (2015).

Houby ještě rostou, ale už je spálil mráz.
Houby ještě rostou. Ale už je spálil mráz

Její verše také obsahuje kniha Orbis Poeticus doprovázená grafikami Milana Bauera. Na literárním večeru zazněla i tato báseň věnovaná Prostějovu:

PROSTĚJOV
Bohatství klasů
Zlátne časem
A těch významných
Co se urodilo
Ani kosa režimů
Neuměla
Setnout tradici
Knihtisk
Vynálezy
Kvetoucí kroje
Eleganci oděvů
Ale hlavně
Horoucí krev poezie

Škoda, že na tento literární večer zavítalo málo Prostějovanů, vždyť poezie rozjasní naše nitra i tvář…

Hana Bartková

Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově se přihlásili do projektu Záložka do knihy spojuje školy.
Studenti Cyrilometodějského gymnázia, ZŠ a MŠ v Prostějově podporují čtení
Mapka.
Rychlé šípy v Prostějově: hledejte, fotografujte, kreslete, pište!