Děti milují své babičky a dědečky a ti jim jejich lásku oplácejí rozmazlováním v míře povolené rodiči. Vidět babičku jak si hraje se svým vnoučetem, pozorovat dědečka, který četbou nebo vyprávěním uspává své malé vnoučky – to je skutečně zázrak.

Ne každá rodina ale má možnost, aby se mezigenerační vazby staly běžnou součástí jejího života. Často tomu brání prostorová vzdálenost, někde prarodiče ještě pracují a nemají pro svá vnoučata tolik času. Nicméně soužití a hlavně porozumění mezi generacemi je velkou výzvou.

Dožíváme se stále vyššího věku, senioři jsou díky zdravotní péči i životnímu stylu dlouho aktivní. Jak dát dohromady seniory a děti? Jak vyřešit, aby si mladá generace vážila svých babiček a dědečků? Jak dosáhnout toho, aby i starší generace chápala ty „dnešní mladé“?

Hodně otázek, hodně odpovědí. Ale často chybí ten další krok… něco pro porozumění mezi generacemi skutečně udělat. Že to jde, ukazuje příklad obecně prospěšné společnosti Mezi námi, o.p.s.

Hlavní myšlenkou neziskové organizace Mezi námi, o.p.s. je mezigenerační setkávání těch nejmladších s těmi nejstaršími. Společnost má sice sídlo v Praze, ale působí po celé ČR.

V Prostějově vyvíjí tuto aktivitu již od roku 2016. Na pravidelných setkáních naplněných různými aktivitami se potkávají ti, mezi nimiž je věkový rozdíl třeba více než 80 let života.

Děti z mateřských a základních školek a škol a babičky a dědečkové ze zařízení pro seniory mají možnost se poznat a najít si k sobě vzájemnou cestu.

Tato setkání se dějí v rámci programu POVÍDEJ a stala se pravidelnou součástí práce v těch školkách, školách a seniorských zařízeních, které jsou v programu zapojeny.

Nyní jsme v Prostějově „rozjeli“ další program, který je nazván PŘEČTI. Na výzvu Mezi námi o.p.s. se přihlásilo zatím osmnáct aktivních seniorek a seniorů, kteří budou pravidelně chodit do některých mateřských školek číst dětem pohádky a dětské příběhy. A hlavně si s nimi povídat, společně sdílet své prožitky a pocity.

Ze zájemců o tuto zajímavou činnost se vytvořil Klub pohádkových čtecích babiček a dědečků. Ti se sešli nedávno na první schůzce. Účastníky setkání přivítala paní Markéta Šatalíková, zástupkyně Mezi námi o.p.s. O historii působení Mezi námi o.p.s. v Prostějově a okolí zase informovala paní Alena Hálková, koordinátorka programu Povídej pro střední Moravu.

O všech detailech a administrativě programu Přečti referovala následně paní Maria Řičánková, koordinátorka tohoto programu.

Účastníci setkání se navzájem představili, povídali o svých pracovních i životních zkušenostech. Už toto první setkání naznačilo, že se zde vytváří velmi otevřené a zajímavé společenství lidí, kteří i ve vyšším věku chtějí a mají co nabídnout.

Teď celou skupinu čeká první pracovní setkání – přednáška pana Aleše Procházky na téma „Jak číst malým posluchačům“.

A nepůjde jen o pasivní poslouchání. Účastníci si hned vyzkouší, jak nejlépe zaujmout malé posluchače, jak správně pracovat s hlasem, jak artikulovat a podobně.

Věříme, že atmosféra bude stejně, ne-li více otevřená, jako na prvním setkání. Následně budou čtecí babičky a dědečci „přiděleni“ ke svým mateřským školkám, představí se ředitelkám i dětem, domluví si formu spolupráce.

A v září po prázdninách se celý program Přečti rozjede!

Maria Řičánková,
koordinátorka programu Přečti