Slovo kogenerace pochází z anglického co-generation a znamená společnou výrobu elektřiny a tepla. Výhody jsou nasnadě: Zatímco z některých klasických elektráren, které nejsou připojeny k teplárenské síti, uniká část tepla bez užitku do okolí, kogenerační jednotka naopak toto teplo využívá, čímž se její účinnost přeměny energie dostává nad 90 procent. Znamená to jak finanční úsporu, tak i vyšší ekologičnost a omezení úniku látek do ovzduší. Jako palivo je navíc využíván plyn, což je výrazně šetrnější zdroj než uhlí. Kogenerační jednotku tvoří spalovací motor, generátor, výměník tepla, rozvaděče a řídicí systém.

Z šesti prostějovských kogeneračních jednotek čtyři zajišťují teplo a teplou vodu pro obyvatele bytů provozovaných Domovní správou Prostějov, další dvě využívá soukromý sektor v areálu privátní Nemocnice Prostějov a ve Sladovnách Soufflet ČR. „To, že o vytápění touto technologií má zájem veřejný sektor a zároveň soukromé firmy, dokazuje, že systém je dlouhodobě výhodný a má budoucnost,“ řekl David Bauer, generální ředitel ČEZ Energo. Upozornil také na další důležité přínosy kogeneračních jednotek – spolehlivost dodávek a především minimální vliv na životní prostředí. „V dnešní době plné nejistot je důležité, aby město lidem zajistilo cenově stabilní dodávku tepla a teplé vody. Jak jsme si v posledních letech ověřili, kogenerační jednotky jsou tou nejlepší cestou,“ řekl náměstek prostějovského primátora Jiří Pospíšil.

Instalovaný výkon kogeneračních jednotek v jednotlivých kotelnách:
Krasická 600 kWe
Tylova 999 kWe
Mozartova 1560 kWe
Sídliště Svobody 1560 kWe
Areál Nemocnice Prostějov 1560 kWe
Areál Sladovny Soufflet ČR 2000 kWe
Holandská (nová kotelna) 330 kWe

Společnost ČEZ Energo provozuje v Česku celkem 138 kogeneračních jednotek s celkovým instalovaným elektrickým výkonem 115,2 MWe a tepelným výkonem přesahujícím 225 MWt.

Autor textu: Vladislav Sobol, mluvčí Skupiny ČEZ