Předčítání z knihy Ester, vzájemné obdarování se, slavnostní hostina, pořádání karnevalů i pečení koláčků zvaných Hamanovy uši – to vše tvoří obsah Purimu.

Byl také podán výklad o historii křesťanského hřbitova u kostela sv. Petra a Pavla a starého židovského hřbitova včetně pojetí hřbitovů v křesťanství a židovství. Křesťanský hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla byl zrušen a ostatky zemřelých byly exhumovány. V letech 1919–1932 probíhala jednání mezi městem a Farním úřadem ohledně úprav a finančního vyrovnání. Byl zde zřízen sad, botanická zahrada a fara.

HISTORIE ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA VE STUDENTSKÉ ULICI

Nedaleký židovský hřbitov v dnešní Studentské ulici nebyl zrušen. Židovská obec se prodeji bránila z důvodu neporušitelnosti hrobů. Město nakonec pozemek koupilo až v červenci 1943 jako arizovaný židovský majetek z Vystěhovaleckého fondu pero Čechy, Moravu a Slezsko. Náhrobky byly vytrhány a rozprodány stavebním firmám, kameníkům a občanům. Koncem války zde bylo vojenské cvičiště a zákopové protiletecké kryty. Po válce kolotoče, střelnice a dětské hřiště. V letech 1971–1974 byla na sousedním pozemku postavena základní škola. Její parkoviště se nachází v západní části hřbitova. Prostor bývalého hřbitova dostal parkovou úpravu. Dodnes se zde nacházejí ostatky téměř dvou tisíc židovských obyvatel Prostějova.

Připomenuty byly tři významné osobnosti. Vrchní rabín Cvi Jehošua Horowitz působící Jemnici, Třebíči a Prostějově byl významným učencem a představitelem chasidského hnutí. V listopadu loňského roku zde byl instalován jeho náhrobek. Továrník Veith Ehrenstamm byl prvním Židem bydlícím mimo ghetto. S jeho osobností jsou spojeny domy č. 20 v Uprkově ulici a nadační dům č. 6 v Demelově ulici, který sloužil jako škola. Lékař a učenec Gideon Brecher nechal zřídit nadační dům v ulici Sádky č. 2. Sloužil jako židovský chudobinec a chorobinec a později i jako synagogální sbor. Obdržel písemné poděkování zastupitelstva města za pomoc při epidemii cholery za prusko-rakouské války v roce 1866.

NOVÝ ARCHITEKTONICKÝ NÁVRH PRO STARÝ ŽIDOVSKÝ HŘBITOV 

V další části byl představen architektonický návrh úprav plochy starého židovského hřbitova a okolí. Diskutovalo se o využití jeho potencionálu jako kulturní památky. Starý židovský hřbitov, ale i další objekty spjaté s židovskou historií přitahují totiž pozornost i návštěvníků ze zahraničí. Byli mezi nimi členové spolku přátel Uměleckoprůmyslového muzea z Vídně, návštěvníci z Jeruzaléma, Haify, Velké Británie, amerického Kansasu a naposledy z kanadského Toronta.

Hanácký Jeruzalém prezentoval i některé pořádané akce, mezi nimi například odhalení pamětní desky obětem holocaustu na vlakovém nádraží v Prostějově, uložení prvních jedenácti kamenů zmizelých – stolpersteinů a Prostějov židovský pořádaný v rámci akce Brány památek dokořán.

PLÁNOVANÉ AKCE S OTAZNÍKEM

A co spolek Hanácký Jeruzalém připravuje na nejbližší období? 21. dubna v rámci  Jom-ha-šoa  (Den obětí holocaustu) by mělo proběhnout veřejné čtení jmen v prostoru před muzeem na náměstí T. G. Masaryka. 28. dubna by mělo být uloženo dalších deset kamenů zmizelých. Přijet by měla například dcera Edy Tausové Dalia Segev z Izraele a dcera Judy Sternkückera ze Švýcarska. Připravuje se také označník s informacemi v češtině a angličtině o kulturní památce starý (druhý) židovský hřbitov v Prostějově. Dodejme ještě, že zásluhou spolku Hanácký Jeruzalém dostala plocha starého židovského hřbitova tři nová parcelní čísla a došlo tak k „odpamátnění“ parcely v okolí školy.

Autorka textu: Hana Bartková, členka spolku Hanácký Jeruzalém v Prostějově