Na svých stránkách informujeme o aktivitách, akcích a programech, od různých informačních služeb, včetně k přístupu k internetu, přes vzdělávací akce a workshopy až po akce ve spolupráci s ostatními, často celoevropskými organizacemi.

Vzhledem k šíři a rozmanitosti své činnosti by nebylo možné vše zvládnout bez přispění z různých dotačních programů. Významným partnerem a poskytovatelem dotací je kromě MŠMT a Olomouckého kraje i Statutární město Prostějov.

V uplynulém roce 2021 jsme obdrželi příspěvky na akce, které směřujeme na děti a mládež prostějovského regionu, ať už se jedná o populární Noc s Andersenem, tvořivé dílny či oblíbenou soutěž žáků 4. a 5. ročníků ZŠ Dobrodružství s počítačem.

Návštěva ledových soch na Pustevnách.
I přes dlouhé čekání jsme si ledové sochy na Pustevnách náramně užili

Nezapomínáme ani na moderní témata zdravého životního stylu a připravili jsme několik workshopů o zdravém stravování či v poslední době populární obuv Barefoot, které se setkali s poměrně velkým zájmem.

Přestože rok 2021 byl pro nás všechny, a hlavně pro školství a zájmové organizace velmi náročný, snažili jsme se i ve ztížených podmínkách lockdownu a omezené prezenční formy docházky s využitím moderních komunikačních technologií a formy on-line uskutečnit podstatnou část akcí, které jsme naplánovali.

Různé znalostní soutěže, soutěže o EU či některé workshopy tak proběhly „na dálku“. Díky tomu, že i děti se za dobu distanční výuky lecčemus z těchto nových forem naučily, můžeme hodnotit tyto akce jako velmi zdařilé.

Výstava Obrázky Karla Tomana.
Výstava Obrázky Karla Tomana byla doplněna grafikou

Proto bychom na tomto místě chtěli poděkovat Statutárnímu městu Prostějov za jeho podporu a finanční přispění k realizaci těchto akcí, stejně tak Olomouckému kraji, který nás rovněž podpořil především v programu Zdravý životní styl.

Všichni si jistě přejeme brzký návrat do normálních časů, kdy nebudeme tolik svázáni různými epidemiologickými opatřeními.

Na druhou stranu vytěžme z těchto těžkých časů i něco pozitivního. Že těžkosti a překážky jsme schopni překonat, že jsme objevili nové možnosti komunikace moderními technologiemi, že pořád máme nadšené a vnímavé děti, které se rády do našich akcí zapojí. A to jistě není špatné zjištění.

Rybníky na Prostějovsku a okolí.
Raška a Husák lákají aneb Zimní procházky kolem prostějovských rybníků

Proto také chceme v našich aktivitách pokračovat i letos a patřičně využívat zkušeností, které jsme tak získali.

Jitka Hubáčková

#clanek|6351679#