Nechybělo lovení mazlíčků z lektvaru, prolézání pavučinou, čarodějné tvoření, písničky, tanečky a samozřejmě ani perníček z perníkové chaloupky.

„Věříme, že se nám to čarování dobra s dětmi povedlo. A taky že se děti i rodiče pobavili a užili si společný čas trochu netradičně.“

Květen bude Cipísek věnovat zdravým vztahům v rodině.

Začátkem května nás čeká příprava na svátek maminek a společné zdobení stromu Láskovníku před mateřským centrem od 2. do 6. května.

V rámci týdne pro rodinu, který vyhlašuje Cipísek už řadu let před Mezinárodním dnem rodiny 15. května, budeme zase vytvářet společný projekt v centru- tentokrát na téma Jablko nepadá daleko od stromu. Květnová podvečerní rodičovská beseda 17. května je pak věnována sourozeneckým vztahům a je určena i veřejnosti, nejen pravidelným návštěvníkům.

MC Cipísek chce rovněž podpořit ukrajinské maminky s dětmi v Prostějově a vyhlašuje po dohodě s Charitou sbírku jarní obuvi pro maminky a děti. Ta bude probíhat od 2. do 13. května v MC. Jarní boty budou pak předány prostějovské Charitě, která je rozdá potřebným rodinám.

Cipísek už také připravuje červnové programy i letní aktivity pro rodiče a děti.

O všech aktivitách a pravidelných i jednorázových programech MC Cipísek se zájemci dozví na webových a facebookových stránkách: www.mcprostejov.cz a www.facebook.com/cipisekprostejov. Nebo také v on-line facebookové skupině Rodičovské inspirace MC Cipísek.

Markéta Skládalová