Ve Víceměřicích opět rozkvetl kaštan u místní kaple sv. Floriána.

Autorka: Marcela Iránková