Zlomená lípa při bouřce v létě 2017 poškodila barokní kapličku Nejsvětější Trojice stojící na horizontu Bludovského kopce. Kaplička postavená na počátku 19. století je chráněnou památkou.

Byla postavena u tzv. císařské cesty (dnes hlavní tah mezi Bludovem a Šumperkem), kterou protíná polní cesta zvaná Příčná. Vchod drobné sakrální stavby nesměřuje k silnici, ale na opačnou stranu, protože silnice byla zbudována až později v roce 1836.

Bludovský hrad vznikl ve 13. století, kdy přesně byl vybudován Bludoveček se neví. Původní budova Zámečku byla vystavěna v roce 1520 jako sídlo správce bludovského panství.

Během 90. let 20. století byly zbořeny zbytky zájezdního hostince a na místě postavena nová restaurace. Nový vlastník zde otevřel nevěstinec. V roce 2011 nový vlastník velmi úspěšně obnovil restauratérkou tradici.

Probíhá zde stále nová výstavba a zvelebování. Na přilehlých loukách je obora s jeleny, poškozená silnice byla opravena a do Šumperka vede nová cyklostezka.

Bludoveček leží mezi Bludovem a Šumperkem a je oblíbeným výletním místem z Bludova 2 kilometry a ze Šumperka 3.

Na zkratce z rozcestí přes Cihelnu leží nadšenci léta budovaný bikepark.

Lenka Hoffmannová