Začtěte se do dalších zápisků z takzvaného "Covid deníku" tentokrát od skupiny studentů a studentek ze 3. A Obchodní akademie v Prostějově. 

Co jsme dělali doma?

Chodili jsme na procházky se psy nebo do lesa, protože nebylo zakázáno chodit v přírodě. Naše výuka pokračovala i po uzavření škol. Dělali jsme věci do školy, domácí úkoly, testy. Komunikovali jsme s přáteli a rodinou přes internet, protože bylo zakázáno opustit dům, pokud to nebylo nutné. Doma jsme šili ochranné masky pro naše blízké. Spousta z nás si našla nové záliby a koníčky. Většina z nás pracovala na brigádách, jak přes PC, tak i v místech s nižším rizikem nakažení. 

V průběhu karantény jsme mohli využít náš volný čas k realizování věcí, jako jsou: Brigády – přivydělání si v období karantény, učení se cizích jazyků – nebo též zdokonalit ostatní cizí jazyky, rodinné výlety, sportovali jsme a podnikali cesty do přírody.

Online výuka 

O zákazu osobní přítomnosti žáků a studentů na vzdělávání a studiu na českých základních, středních, vyšších odborných i vysokých školách a školských zařízeních od 11. března 2020 do odvolání za účelem zabránit šíření nemoci COVID-19 rozhodlo bezprostředně po jednání Bezpečnostní rady státu Ministerstvo zdravotnictví mimořádným opatřením dne 10. března 2020.

Zprvu to byl nezvyk, ale na novou formu výuky se dalo zvyknout celkem rychle. Nejdůležitější bylo si umět zorganizovat čas. Některé úkoly se plnily snáz, než jiné. Občas bylo těžké pochopit novou látku jen ze zaslané teorie, přece jen člověk lépe chápe to, co mu někdo vysvětlí, ukáže. Nebyla možnost se osobně zeptat na věci, kterým nerozumíte. Na druhou stranu jiné úkoly šlo splnit bez problému, a bylo to mnohdy i lehčí než ve škole.

Každý učitel měl k online výuce jiný přístup, někdo zadával úkolů dost, někdo zase za celou dobu poslal dva. Ze začátku někteří učitelé posílali úkoly na email a ostatní na Classroom, tak v tom byl trochu zmatek, ale postupem času začali všichni používat Classroom. Aplikace Classroom je přehledná, ukazuje vám, co máte hotové, co ještě chybí a kdy věci odevzdat.

Distanční výuka nás naučila samostatnosti a trpělivosti. Museli jsme zvládnout problémy s technikou, naučit se novým postupům a zvládnout vše tak, jako ve škole.

Autoři: Skupina studentek a studentů z 3. A OAPV