Nejdříve se všem zúčastněným školám představili moderátoři, kteří nás celým přenosem provázeli a seznámili nás s programem setkání.

Následovalo přivítání předsedou Evropského parlamentu panem Davidem Mariou Sassolim a na něj navázal svým vystoupením pan Giacomo Fassin, člen sekretariátu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a potraviny Evropského parlamentu.

Poté byla představena členka Výboru pro životní prostředí Evropského parlamentu paní Heidi Hautala. Ta posléze odpovídala na dotazy studentů zúčastněných škol k tématům klimatické změny a životního prostředí.

Otázky se týkaly témat efektivního využívání zdrojů pro oběhové hospodářství, obnovy biologické rozmanitosti a snížení znečištění nebo vytvoření globální koalice k zastavení a zvrácení globálního oteplování.

Studenti ale také přicházeli se svými návrhy na řešení zmíněných problémů sdílením svých nápadů na platformě „Evropské nápady mládeže“ a na svých účtech na sociálních sítích.

Tato akce umožnila žákům nejen nahlédnout za brány Evropského parlamentu, ale též diskutovat o aktuálním dění, a přitom uplatnit své jazykové dovednosti v angličtině.


Irena Sládečková,
Obchodní akademie Prostějov