Upoutat pozornost, nasměrovat a vzbudit nadšení pro četbu je jistě nelehký úkol každého češtináře, zvláště v současné době nadvlády audiovizuálních médií.

Proto každý nápad, jak oživit zájem studentů o četbu, je vítaný. Mezi takové nápady patří i výše zmíněný projekt. Sleduje dva cíle.

Jednak povzbudit k četbě knih, jednak také povzbudit či nastartovat přátelství různých škol dvou národů, které dříve tvořily jeden stát a které jsou si stále blízké, tak jako jejich jazyky. Malým „mezicílem“ se jeví i snaha udržovat vzájemně v povědomí český a slovenský jazyk.

Mapka.
Rychlé šípy v Prostějově: hledejte, fotografujte, kreslete, pište!

Na naší škole se do projektu zapojili studenti primy a sekundy spolu se svou učitelkou Janou Ligurskou a jejich úkolem bylo vyrobit knižní záložku a na ní představit sebe sama, svou školu a také uvést své nejoblíbenější knížky.

V rámci projektu byla každé zúčastněné škole přiřazena podobná škola na Slovensku, v našem případě Gymnázium v Rimavské Sobotě.

Záložky, které děti vytvořily, byly odeslány na adresu gymnázia. Kdo chtěl, mohl svou záložku opatřit i emailovou adresou, aby se mohli jejich vrstevníci a možná kamarádi ze Slovenska v případě zájmu kontaktovat.

Prostějovské Rebelky uzamkly vodu.
Prostějovské Rebelky uzamkly vodu. Letošní sezona pro ně skončila

Na odpověď studenti nemuseli čekat dlouho. Na fotografii je zachyceno, jak si děti rozdávají záložky z krabice, která jim ze Slovenska byla doručena.

Mám-li záložku, měla bych mít knihu, do které ji vložím. Mám-li knihu, měla bych ji číst a záložku tak používat. A mám-li záložku, kterou vyrobila moje vrstevnice ze vzdálené školy, mohla bych mít novou kamarádku. Co myslíte?

Jitka Hubáčková

Sochař František Bílek.
Historie Prostějova: Před sto padesáti lety se narodil sochař František Bílek
Přes Vsetínské vrchy vede Baťova naučná stezka, která obsahuje celkem 15 zastavení a krásné výhledy do kopců.
Kam na výlet? Baťova naučná stezka ukáže více než památku na velikána