Na Cyrilometodějském gymnáziu, základní škole a mateřské škole v Prostějově jsme si toho vědomi, a proto vítáme každý projekt vzájemné spolupráce škol různých zemí a aktivně se do těchto projektů zapojujeme.

V říjnu loňského školního roku v rámci takového projektového pobytu navštívili naší školu žáci a pedagogové Europaschule z německých Brém. Letos se v termínu 21. – 25. 10. zase do Brém podívali naši studenti. Ubytování měli zajištěno u německých kolegů, se kterými trávili nejen dopolední program, ale i podstatnou část volného času. Ubytování bylo zajištěno v rodinách, které spolupracují se spolkem pro česko-německou kulturu v Brémách.

Téma našeho pobytu v tomto krásném hanzovním městě bylo velmi aktuální - migrace v celosvětovém měřítku. Naši kolegové pro nás připravili vskutku pestrý a nabitý program. Hned po příjezdu jsme byli uvítáni starostou města a organizátory na radnici, kde byl zároveň odstartován týdenní literární festival "Globale".

Účastnilo se ho mnoho významných osobností, které jsme tak mohli poznat a blíže se seznámit s jejich činností. Velmi nás zaujala paní Libuše Černá, nesmírně angažovaná žena v tématu vztahů mezi českým a německým kulturním světem, neúnavná organizátorka výstav, koncertů, divadel i tohoto mezinárodního literárního festivalu.

V současné době je paní Libuše Černá předsedkyní Brémské rady pro integraci. Za svoji angažovanost byla vyznamenána Cenou jednoty Německa (2010), medailí Artis bohemia amicis českého ministerstva kultury (2012) a Spolkovým křížem za zásluhy německého prezidenta (2016). Dalším z významných hostů byl český spisovatel, autor komiksů a hudebník Jaroslav Rudiš, který zde svou novou knihu představil formou poutavého autorského čtení. Podle jeho knih byly u nás natočeny známé filmy (Alois Nebel, Národní třída).

Během našeho pracovního týdne pak probíhaly brainstormingy, hry, workshopy nebo promítání krátkých dokumentů k tématu. Studenti také navštívili Bremer-Haven, přístav na řece Weser při Severním moři a muzeum, kde si naprosto jedinečnou, neotřelou a interaktivní formou přiblíží příběhy sedmi milionů lidí z celé Evropy, kteří z tohoto přístavu v 19. a 20. století odcestovali do Ameriky, Austrálie nebo jiných zemí, ve kterých chtěli začít nový, šťastnější život.

Ve čtvrtek jsme se setkali se zástupci organizace Europa.Punkt a po něm následovala beseda s exposlankyní Evropského parlamentu, paní Helgou Trüpel. Všechna tato setkání pro nás znamenala cenné praktické zkušenosti a obohacení jazykových dovedností našich studentů. Odpoledne nás ještě čekala prohlídka historického centra Brém a večer celý pobyt zakončila návštěva brémského Freimarktu.

Projekt partnerské spolupráce má ještě jeden neplánovaný, ale o to zajímavější výstup. Již po návštěvě brémských studentů v loňském roce u nás byl realizován týdenní pobyt dvou našich studentů na sociální praxi v Brémách v červnu t.r., který se ukázal jako velmi přínosný pro obě strany, a tak se těšíme na jeho aktivní pokračování, což jsme si s německými přáteli a kolegy přislíbili.


T. David, vyučující Nj na CMG, ZŠ a MŠ