Obchodní akademie Prostějov získala v roce 2019 pro sedm svých pedagogů grant v rámci projektu ERASMUS+ KA101 – Mobilita pracovníků ve školství. Z důvodu pandemické situace v roce 2020 byl projekt přesunut na léto roku 2021. Grant byl zaměřen na zvyšování jazykových kompetencí učitelů odborných předmětů, a to účastí na kurzech obchodní angličtiny.

Erasmu se zúčastnili i učitelé anglického a německého jazyka s cílem seznámit se s novými trendy ve výuce cizích jazyků. Pedagogové Obchodní akademie v Prostějově získali příležitost se v rámci letních prázdnin vzdělávat jak na krásném ostrově Malta, tak i v sousedním Rakousku a Německu.

Logo ErasmusLogo ErasmusZdroj: Obchodní akademi Prostějov, se souhlasem

Projektu se zúčastnili učitelé, kteří se chtějí dále jazykově vzdělávat, a kteří působí na “obchodce” již několik let. Předpokladem je, že na naší škole budou působit i v dlouhodobějším časovém horizontu.

Účast na Erasmu+ pro učitele jistě odborně posílí výuku citovaných předmětů a bude přínosem i pro studenty Obchodní akademie Prostějov. Škola tak umožňuje svým pracovníkům profesně růst, což je významným přínosem pro zajištění vysoké úrovně vzdělávání.

Ing. Petra Pavlásková, Mgr. Irena Wernerová

Pracovní stáž ve Valencii
Má životní zkušenost aneb Pracovní stáž v Mister Café ve Valencii - díl druhý
Obchodní akademie Prostějov.
Gratulujeme. Ocenění za nejlepší logo získali studenti prostějovské obchodky