Toto výročí si jeho členové připomněli v sobotu 23. září 2023 na malé oslavě uspořádané pro veřejnost. Začala komentovanou prohlídkou arboreta, kterou vedl jeho autor a předseda spolku Tomáš Peka.

Vrahovické arboretum – dílo, projekt i pýcha spolku

„Spolek arboretum založil a budoval v letech 2010–2015 na pozemcích bývalých zahrádek u říčky Romže. Otevřeno bylo v roce 2015. Roste zde přes devadesát druhů dřevin z Evropy, Asie a Severní Ameriky a je rozděleno na část severoamerickou a euroasijskou,“ přiblížil historii arboreta Tomáš Peka a zároveň také zajímavě vyprávěl o některých stromech.

Patří mezi ně například Maklura pomifera (oranžová), Sekvojec obrovský „Pendula“, Komule Davidova, Tisovec dvouřadý, Ambroň západní, Pámelník bílý, Tupela lesní, Pazerav sbíhavý, Křídlatec trojlistý, Paulovnice plstnatá, Moruše texaská, Čimišník stromovitý, Muďoul trojlaločný a Parotie perská. Spolek je provozovatelem arboreta a jeho členové, příznivci či jejich rodinní příslušníci mu věnují řadu hodin práce ze svého volného času.

Mistři ČR, vlevo Marek Dostálek, vpravo Jakub Špaček.
Sportovní bomba vybuchla v klubu Prostějov na mistrovství republiky v biatlonu

Tím více je mrzí vandalismus. „Loni to byl poničený pajehličnan, letos v červenci zase značně poškozená socha vodníka, což byla památka na vrahovického řezbáře Josefa Dostála. Na Vánoce nám ustřihávají vzácné jehličnany a teď třeba srážejí ořechy kameny,“ uvedl smutně Tomáš Peka a dodal, že tento kousek zeleně a přírody uprostřed Vrahovic má přece sloužit všem, je místem relaxace, odpočinku i nádherným místem pro poučení a vzdělávání.

„Já sám jsem se zde hodně naučil a učím se pořád,“ doplnil Peka. Najdeme zde posezení s lavičkami a informační tabulky u jednotlivých dřevin. Nově přibyl stojan na jízdní kola.

Potom se přítomní přesunuli do bývalé železniční zastávky, kde má spolek klubovnu. Mohli si prohlédnout historické sbírky a fotografie či zakoupit nově vydanou pohlednici Vrahovic. První vydali už v roce 2005. Nechybělo ani občerstvení. Akci zakončilo promítání fotografií z činnosti spolku.

Bohatá a pestrá činnost spolku

V oblasti místopisu a historie se jim podařilo shromáždit řadu písemných, obrazových a hmotných dokumentů. Patří mezi ně například dobové fotografie, historické pohlednice, mapy, plány, brožury, novinové články, mince, pazourek, šrapnel z 2. světové války či tabule s označením obce Vrahovice.

Veronika Bromová.
Třetí ročník Festivalu současného umění Prostějov se blíží

Z těchto materiálů uspořádali v letech 2005, 2009, 2013 a 2018 ve vrahovickém domě služeb výstavy pro širokou veřejnost. Člen spolku Jiří Velocha zhotovil na základě archivních plánů a vzpomínek pamětníků zajímavé modely železniční zastávky a německé pozorovatelny na vrbáteckém kopci.

Místopředseda spolku Martin Hájek vedl několik vlastivědných vycházek po Vrahovicích a okolí. Poslední se konala letos 26. března a směřovala do Čechůvek a na „Vrbák“. Je také autorem publikace Vrahovice v moderní době, dějiny obce v letech 1885–1973. Spolek ji vydal v roce 2019 a je dosud velmi žádaná. Vyšel dokonce i její dotisk.

Tomáš Peka zhotovil dřevěnou repliku kříže, který se do začátku padesátých let 20. století nacházel nedaleko cesty do Vrbátek. Kříž byl instalován a posvěcen 21. září 2018 k 15. výročí založení spolku. Iniciovali pojmenování nových ulic jmény zdejších významných rodáků a občanů – prvorepublikového starosty Josefa Stříže, jazykovědce Františka Kopečného a hudebníka Zdeňka Tylšara. Také iniciovali prohlášení dvou stromů za památné (Střížova lípa, Lípa u sv. Jana Sarkandera).

Modche a Rézi. Menora.
Modche a Rézi. Menora

Sázejí stromy a keře, pořádají brigády na úklid veřejného prostranství. Pravidelně se účastní akce Ukliďme Česko. Jejich zásluhou letos přibyly v okolí Vrahovic tři nové lavičky. Jedna z nich se nachází ve „Vévozu“ nedaleko boží muky, častého místa vycházek a výletů místních. Teď je čeká úklid, tradiční „listobraní“ a příprava arboreta na zimu.

Tradice, zvyky a nápady

Mají také svoje tradice a zvyky – znak, vlajku, odznak ve formě „placky“, společný výlet do Jeseníků a páteční večerní schůzky v klubovně. Na jejich vyřezávaném znaku je otevřená kniha s věží vrahovického kostela sv. Bartoloměje, strom (Kašťa bělavá rostoucí v arboretu) a motto: „Minulost Vrahovic je uzavřená kapitola, budoucnost Vrahovic je otevřená kniha.“ I tuto knihu Vrahovic, městské části Prostějova, popisují svou obětavou a poctivou prací členové Spolku za staré Vrahovice.

Vrahovice
Bývalá samostatná obec ležící 2,6 km od Prostějova, od 1. 1. 1973 část Prostějova. Poprvé se v písemných pramenech objevují v roce 1337, kdy je uváděn Budislav z Vrahovic. Vesnice ležící ve staré sídelní oblasti je však mnohem starší. Základem jména je slovo vrah znamenající nepřítele. Jádro osady tvořila ulicovka nad soutokem říček Hloučely a Romže, na jejímž severním konci stál už ve 14. století kostel. Nyní zde na rozloze 622 hektarů žije 3400 obyvatel.