Koncert byl podporován Statutárním Městem Prostějov, Unií českých pěveckých sborů, Kulturním klubem DUHA a ve spolupráci s Československou církví husitskou. Koncertu se za pořádající instituci zúčastnila a měla taky úvodní slovo náměstkyně primátora Milada Sokolová.
Možná nebude na škodu stručně představit jednotlivé soubory v pořadí, jak v programu zazpívaly.

Vlastimila

Tento prostějovský soubor patří k nejstarším ženským pěveckým sborům v České republice. Jeho vznik se datuje už rokem 1869, takže vlastně v tomto roce už zpívá 165 let. Repertoár souboru se skládá z úpravy lidových písní, úpravy autorů 19. a 20. století a oblasti duchovní tvorby. Dvakrát do roka vystupuje společně s mužským pěveckým sborem Orlice. Od roku 1991 je sbormistryní Marie Hejduková a před pěti lety přibyla Zuzana Gašparová.

Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Vlastimila. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Vlastimila. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Pěvecké sdružení valašských učitelek

Bylo založeno v roce 1946 ve Vsetíně, ale kromě učitelek jsou členkami i ženy jiných povolání. Žánr se skládá ze skladeb od středověké polyfonie přes klasicismus, romantismus až po současné autory. Sbormistryní je od roku 1991 Marie Skalková.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Valašské učitelky. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Valašské učitelky. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Pěvecký sbor Nota Bene

Vznikl v roce 2015 v Prostějově a má nyní 27 aktivních členek různého věkového složení i profesí. Stal se už nedílnou součástí kulturního života Prostějova. Pořádá jarní i adventní koncerty, účastní se Noci kostelů a mají taky v repertoáru benefiční a charitativní koncerty pro nadaci Dítě v srdci a Zpíváme pro UNICEF. Účastní se sborových festivalů a s velkým úspěchem reprezentoval Prostějov v polské Šrodě Wielkopolske. Sbormistryní je Anna Králová a sbor podporuje Statutární Město Prostějov.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Nota Bene. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Nota Bene. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Ženský pěvecký sbor Otrokovice

Sbor účinkuje už padesát sem let, byl založen učitelkou tehdejší hudební školy Marií Vondráčkovou, potom byl vedoucím dirigent Jaroslav Zimák a nyní vede od roku 2014 soubor Marek Obdržálek. Účastní se nejrůznějších festivalů doma i v zahraničí. Finančně sbor podporuje město Otrokovice.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Otrokovice. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Otrokovice. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Ženský pěvecký sbor při ZUŠ Plumlov

Vznikl v roce 2018 myšlenkou několika nadšených žen. Chtěly navázat na tradici smíšeného sboru Plumlovan, který působil před padesáti lety. Repertoár má sbor velmi pestrý a vystupuje na příležitostných akcích v okolí, a hlavně charitativně v Domově seniorů v Soběsukách. Zpívá s doprovodem klavíru, kytary, trubky nebo jiných perkusních nástrojů Sbormistryní je Tereza Boháčová.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. ZUŠ Plumlov. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. ZUŠ Plumlov. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Pěvecký sbor Proměny

Tento sbor je vlastně stálicí prostějovské hudební scény. Vznikl v roce 2013 a spolupracuje s velkou řadou umělců. V repertoáru mají množství žánrově odlišných skladeb, v poslední době také s doprovodem rockové cimbálové muziky. Vystupují na desítkách koncertů nejen v Prostějově, ale i v Olomouci, Ostravě a dalších místech Moravy a Slezska. Sbormistryně Lenka Dohnalová je pro soubor zároveň autorkou hudebního aranžmá.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Proměny. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Sbor Proměny. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista

Na závěr se před oltářem shromáždilo všech šest souborů a ženy zazpívaly společně ještě čtyři skladby, z nichž upoutaly zvláště skladby Bedřicha Smetany Má hvězda s dirigentkou Terezou Boháčovou a Leoše Janáčka Náš Janyčko malovaný s dirigentem Markem Obdržálkem.

Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista


Zcela zaplněný kostel Husitského sboru odměňoval účinkující v průběhu koncertu nadšeným potleskem. Musíme věřit, že takový zážitek neposkytlo pořádající Statutární Město Prostějov naposledy. K tomu je ještě potřeba dodat, že v následující den měla Prostějovská veřejnost pro fanoušky sborového zpěvu další charitativní akci, tentokrát koncert pěveckého sboru Nota Bene v Kováříkově vile na podporu rekonstrukce tohoto domu v Prostějově. Ale o tom zase jindy a na jiném místě.
Ženské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Foto: Miloš ForstŽenské pěvecké sbory nadchly Husův sbor v Prostějově. Foto: Miloš ForstZdroj: Deník/VLP Externista