(Věnováno tetičce Mařce z Jevíčka)

Až jednó natahno svi šopáke
a přestano brat fčecke patáke,
veschne e muj kalamář
a vodnesó mě před oltář.

Pan Mistr Dušan Pávek
mně zahraje Ave Maria,
z kostela nebo z rádia.

Zavřo aji svoje vobě voče,
a vopostim fšecke svi vrkoče.
Počitač se načesto vodmlči
a telefón se ož nerozdrnči.
Ož mně nebode pomoce,
bodo ož jen spat hloboce.

Až jednó natáhno šopáke,
nazojó mně na nohe
partyovy dřeváke.
Tož se zde, má milá, mňé
a sladkyho ževota hoživé.

Pavel Kyselák, člen Obce spisovatelů ČR