Rak říční je sladkovodní korýš z řádu desetinožců, jeden ze dvou původních druhů raků v Česku. Dorůstá délky až 25 cm.

Žije v tekoucí vodě, je velmi citlivý na její znečištění a je proto bioindikátorem čistoty vodních toků. Dožívá se 15 až 20 let. 

Rak říční má vysokou schopnost regenerace a může mu dorůst dokonce i oko.

Zdroj: Wikipedie