Autor Lubomír Novotný má historické a právnické vzdělání a pracuje jako historik v oddělení správy knižních a historických fondů Vědecké knihovny v Olomouci. Navázal na dříve vydanou knihu Krčmaňská aféra: tajemný pokus o atentát na československé ministry (vydala Vědecká knihovna v Olomouci v roce 2017).

František Doležel – čestný moravský právník

František Doležel se narodil 5. srpna 1900 v Prostějově v rodině profesora dějepisu a zeměpisu na české reálky Antonína Doležela v domě č. 7 na Žerotínově (dnešním Žižkově) náměstí (dům U Černého medvěda). Tento dům zakoupil koncem 19. století už jeho dědeček František Černý, přezdívaný „Fotr“, hostinský a známý organizátor veřejného života ve městě.

V roce 1919 absolvoval studia na c. k. státním gymnáziu v Prostějově (nynější gymnázium Jiřího Wolkera). Jeho spolužáky zde byli Jiří Wolker, Karel Wichterle a Ivan Sekanina. Potom studoval na Právnické fakultě v Brně a následně pracoval jako soudce v Prostějově a státní zástupce v Olomouci.

V době okupace a 2. světové války významně pomáhal odbojářům. Například svého švagra a bývalého starostu Prostějova Jana Sedláčka vyreklamoval z německého zajištění na základě intervence u představitelů Národního souručenství.

Dne 19. listopadu 1947 byl pověřen vyšetřováním tzv. krčmaňské aféry, nezdařeného bombového útoku na tři nekomunistické ministry Gottwaldovy vlády – Petra Zenkla, Prokopa Drtinu a Jana Masaryka. František Doležel odhalil celé pozadí akce zosnované tehdejším krajským výborem KSČ v Olomouci a šedou eminencí olomoucké politické scény Jurou Sosnarem (Jaroslavem Honzákem).

Dne 24. února 1948 byl František Doležel zatčen a obviněn ze zneužití své úřední povinnosti, protože prý stíhal osoby jen proto, že byl zaujatý kvůli jejich příslušnosti ke komunistické straně. Vazbu a vězení strávil v otřesných podmínkách na Pankráci, v Ruzyni, na Bartolomějské „čtyřce“ a v Bohnicích.

Propuštěn byl po sedmi letech vězení, ztráty občanských práv a poloviny majetku 24. února 1955. Vážil 38 kg a byl zlomený fyzicky i psychicky. Pracovat mohl jen v podřadných dělnických profesích, například jako figurant a deratizátor.

Až ve druhé polovině šedesátých let se dostal k právnické profesi. Naposledy pracoval v právním oddělení Restaurací a jídelen v Bruntále. V roce 1968 byl rehabilitován.

Rehabilitace však byla po čtyřech letech zrušena, takže se rodině dostalo určité satisfakce v podobě rehabilitace a restituce až začátkem devadesátých let 20. století.

František Doležel zemřel 10. září 1972 v Prostějově a je pohřben na zdejším městském hřbitově.

V roce 2017 mu byla udělena Cena města Prostějova in memoriam za celoživotní boj za pravdu, spravedlnost a lidská práva. Jeho památku připomíná od konce června 2019 také pamětní deska umístěná na domě na Žižkově náměstí č. 7 v Prostějově.

Publikace pojednává o statečném muži, který to Nikdy nevzdal…

Publikace je fundovanou, odbornou historickou monografií. Obsahuje 480 stran, spoustu dobových a současných fotografií, map, archivních dokumentů, bohatý poznámkový aparát a seznam literatury a pramenů. Je v ní také skryto pět let poctivé badatelské, terénní a heuristické práce autora. Čerpal z řady dokumentů, z archivů i od pamětníků.

V pozadí vzniku práce je Medarda Pustajová, která se zasadila o připomenutí osobnosti Františka Doležela v Prostějově a vlastní rozsáhlý osobní archiv historických a právních dokumentů. Je bohužel škoda, že se nepodařilo přes velké úsilí navázat kontakt s Doleželovou vnučkou Magdou Kment žijící v USA.

Lubomír Novotný zjistil, že si v polovině devadesátých let měla do USA odvézt truhlu, ve které byla zřejmě i část rodinného archivu a osobní věci.

Publikace je zasazena do kontextu historických událostí nejen Prostějova a střední Moravy, ale také do celostátního kontextu od dob starého Rakouska po devadesátá léta 20. století.

Vydala ji Vědecká knihovna v Olomouci a vytisklo GRASPO CZ, a. s. Zlín. Na její vydání finančně přispěly Olomoucký kraj, statutární města Prostějov a Olomouc a další sponzoři.

„Ve všech těchto případech se bylo možno setkat s výraznými rysy Doleželovy povahy – neústupností, neuplatitelností, urputností, bojovností, kuráží, náročností na sebe i druhé a na prvním místě statečností. František Doležel je vykreslen jako persona nejednoduchá, ale tím právě sympatická “ shrnuje v závěru knihy Lubomír Novotný.

Doprovodnou akcí je stejnojmenná výstava probíhající do 29. září 2022 v Galerii Biblio v budově Vědecké knihovny v Olomouci (Bezručova 2).

Na ni potom naváže výstava v Galerii Špalíček v Muzeu a galerii v Prostějově ve dnech 11. listopadu 2022 – 2. února 2023. Tato bude doplněná o artefakty a dobové dokumenty vztahující se k Prostějovu.

Hana Bartková