Odborná porota vybrala Mgr. Janu Suchánkovou, učitelku anglického a španělského jazyka z Obchodní akademie Prostějov. Kromě výuky je aktivně zapojená do projektu ERASMUS+ K101 - Učitelé jdou s dobou a koordinátorkou projektu K102 Za novými zkušenostmi jedeme do Evropy.

Zároveň se podílí na jazykové přípravě žáků před zahraničními stážemi. V rámci projektu Fulbright se jí podařilo získat americkou asistentku do výuky. V uplynulém roce navázala spolupráci s rodilým Španělem, který u nyní vyučuje na Obchodní akademii.

Její nadšení pro výuku a radost z práce se studenty je inspirativní pro nás všechny. Ve volném čase se věnuje také překladům knih a dokumentů pro televizní vysílání. 

V červnu 2021 byla oceněna v rámci Olomouckého kraje za nejlépe zvládnutou distanční výuku “Nejlepší učitel výuky na dálku". V distanční výuce cizích jazyků využívala širokou škálu aktivizačních metod a nástrojů, které usnadňují komunikaci. Snaží se sestavit hodinu vždy tak, aby výuka byla pestrá a  zábavná. Kolegyně je přátelská, vstřícná, podporující a skromná. Přejeme jí hodně sil, invence a uspokojení z vykonávané práce.

Eva Lošťáková