V projektovém dni nejen uctila významné výročí, ale také poskytla všem studentům a pedagogům školy jedinečnou příležitost lépe poznat fungování EU a její vliv na podnikání a ekonomiku.

Nejvíce bavily hry a kvízy

Interaktivní prezentace se stala srdcem celého dne, přičemž žáci byli zahrnuti do široké škály aktivit zaměřených na Evropskou unii. Cílem nebylo pouze vzdělávat, ale také inspirovat mladé lidi k aktivní účasti ve veřejném dění a podpoře evropského ducha. Mezi nejpopulárnější aktivity patřily hry a kvízy, které poskytovaly studentům možnost ověřit si své znalosti o EU a současných evropských tématech.

Projektový den na SOŠPO oslavil 20 let České republiky v Evropské unii. Foto: Jaromír Tomčík, se svolenímProjektový den na SOŠPO oslavil 20 let České republiky v Evropské unii. Foto: Jaromír Tomčík, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

"Myslím si, že jsem se naučil spoustu nových věcí o EU a o tom, jak funguje. Nejlepší byly hry a kvízy, které nás motivovaly soutěžit a učit se. Také jsem si moc užil poznávání symbolů EU a určování členských států na slepé mapě. Doufám, že budeme mít více takových akcí o Evropská unii,“ zhodnotil Radovan Kulich, jeden z žáků oboru Mezinárodní obchod, který program pomáhal připravovat.

Důraz i na životní prostředí

Kromě toho byly součástí programu i série prezentací a úkolů, které se zaměřily na různé aspekty členství ČR v EU, včetně obchodu, mobility pracovní síly a ochrany životního prostředí. Tyto aktivity nejen rozšiřovaly znalosti studentů o Evropské unii, ale také posilovaly jejich geografické a kulturní povědomí.

„Je důležité, aby mladí lidé měli dobrou představu o tom, jak EU funguje a jaké má výhody a výzvy. Tento Projektový den byl skvělou příležitostí pro naše studenty získat hlubší porozumění evropské integraci a jejího vlivu na naše každodenní životy,“ doplnil učitel ekonomiky.

Kromě oboru mezinárodní obchod, ve kterém se podle Školního vzdělávacího programu vyučuje o Evropské unii, měli žáci i jiných oborů příležitost dozvědět se nové informace.

Projektový den na SOŠPO oslavil 20 let České republiky v Evropské unii. Foto: Jaromír Tomčík, se svolenímProjektový den na SOŠPO oslavil 20 let České republiky v Evropské unii. Foto: Jaromír Tomčík, se svolenímZdroj: Deník/VLP Externista

Tento Projektový den sloužil jako platforma pro všechny studenty, aby lépe porozuměli významu členství České republiky v Evropské unii a jeho dopadu na podnikání, ekonomiku a další oblasti. Celkově se tedy ukázalo, že Projektový den na Střední odborné škole podnikání a obchodu v Prostějově byl nejen oslavou významného výročí, ale také příležitostí k obohacení znalostí studentů a podněcování jejich zájmu o evropské záležitosti.

Projektový den proběhl jako součást projektu, který byl spolufinancován Evropskou unií v rámci programu Jean Monnet „Iniciativy vyučování o EU ve vzdělávání a odborné přípravě“. Projekt nese název SOSPO a EU (Project: 101126750 — SOSPO a EU — ERASMUS-JMO-2023-OFET-LEARNING-EU).

Den Evropy je každoročně slavený svátek, který připomíná mírové úsilí a jednotu Evropy. Oslavuje se 9. května a symbolizuje vizi sjednocené a pokojné Evropy. Tento den je spojen s projevem francouzského ministra zahraničních věcí Roberta Schumana v roce 1950, který položil základy pro vznik Evropské unie. Den Evropy je příležitostí k propagaci evropských hodnot a ideálů a k oslavě různorodosti a solidarity mezi evropskými národy.