Akce se konala ve čtvrtek 12. října ve venkovním areálu Domova pro seniory Soběsuky. Děti pod vedením paní učitelky Hany Finsterlové přišly s předstihem a vybavené pomůckami.

Přinesly vlastnoručně vyrobené papírové včely, kterými vyzdobily přízemní prostory domova. Potom vytvořily včelí stezku s jednotlivými stanovišti, na která umístili soutěžní otázky týkající se života včel. Akci zahájila Zdeňka Řezáčová krátkým seznámením o letošním ročníku projektu.

U továrny Bauerových, Hanačka 3.
Den architektury v Prostějově seznámil se skvosty města

Následovalo vzájemné setkávání dětí a klientů domova, při kterém děti doprovázely seniory k jednotlivým stanovištím včelí stezky a společně odpovídaly na připravené otázky. Správné odpovědi děti zapisovaly do tajenky.

Za krásného téměř letního počasí se při procházce senioři dověděli zajímavosti o včelách. Mnozí klienti v dřívějším životě chovali včely.

ZŠ a MŠ Určice v celostátní soutěži Svět očima dětí.
Vítězství v celostátní soutěži Svět očima dětí si z Prahy dovezla ZŠ a MŠ Určice

Paní Anežka, která žila v mládí v Soběsukách, vzpomínala, jak jako dítě pomáhala stařečkovi stáčet med, který si nabírala z medomedu přímo do pusy.

Jiná klientka vzpomínala, jak v mládí chodila do včelařského kurzu. V závěru akce dostali senioři diplom za účast na včelí stezce.