Všechny naše zlozvyky si přenášíme z dětství do dospělosti a předáváme je následně dalším svým potomkům, generacím. Základem je nevhodný životní styl, kdy se změnil příjem energie směrem nahoru, složení stravy. O to horší je situace, že zájem dětí o pohyb je u většiny z nich v dnešní době minimální. Zásadní nedostatky ve stravě dětí, se kterými se nejčastěji setkávám při analýze jejich jídelníčku.

Chyby, které vedou k váhovým, zdravotním problémům:
 Nadbytek jednoduchých cukrů, čímž dochází k tomu, že děti mají brzy hlad a jsou neustále nedojedené. Cukr v mozku stimuluje látky, které vyvolávají příjemné pocity, snadněji na těchto potravinách vzniká závislost.
 Nadbytek živočišných tuků, nekvalitní uzeniny. Znehodnocení tuků nevhodnou tepelnou úpravou jako je smažení, opékání, nevhodné skladování.

 Nedostatečná konzumace ryb.
 Nedostatek ovoce, zeleniny, vlákniny.

 Nadměrná konzumace potravin, které obsahují aditiva jako například barviva, konzervanty, stabilizátory a jiné, které vyvolávají poruchy chování či potravinové alergie.
 Nedostatek vitamínů, minerálních látek nezbytných pro správný růst a vývoj organismu. Vzniká skrytá podvýživa. Klasický případ u dětí dle rodičů „dobře živených“ tedy s viditelnými kily navíc. Tyto děti trpí velmi často nedostatkem důležitých živin.

 Nadbytek soli – až 5x vyšší konzumace. Sůl je obsažena zejména ve skrytých potravinách, jako jsou konzervy, sýry, pečivo a jiné.
 Nedostatek pitného režimu. Bohužel děti dnes upřednostňují sladké nápoje s umělými barvivy, případně s kofeinem, které do pitného režimu nedoporučuji vůbec započítávat.

Zlozvyky si automaticky přenášíme do dospělosti.Zlozvyky si automaticky přenášíme do dospělosti.Zdroj: Pavlína Podloučková

Akční krok pro rodiče a jejich děti. Udělejte první krok k upevnění zdraví a rodinných vztahů. Vezměte si tužku, papír a zapište si odpovědi:

o Stravujete se špatně? Co konkrétně vám brání v dodržování lepšího stravování? Co nyní prožíváte v souvislosti s vaším stravováním? Jak se přitom cítíte? Jakým překážkám při stravování čelíte, s čím si nevíte rady? Z čeho máte s ohledem na stravování (včetně změny) největší strach?

o Co byste mohli v jídle vylepšit již dnes? Sedněte si a napište si seznam potravin, které
konzumujete, a neprospívají zdraví, přibírá se po nich. Nahraďte je zdravější variantou.

Autorka textu: Pavlína Podloučková,
Odborný pracovník v ochraně veřejného zdraví, Certifikovaný Poradce pro výživu, Odborně způsobilá osoba k zajišťování úkolů v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Kontakt: pajapodlouckova@seznam.czwww.zdravevestrave.czwww.facebook.com/Zdravevestrave1/, telefon: 605 300 835