Prostějovská léta F. V. Autraty

Jeho prvním učitelským působištěm byl Prostějov. Strávil zde sice jen dva roky, ale můžeme konstatovat, že to byly roky velmi plodné a aktivní činnosti. Ve školním roce 1896–1897 učil češtinu a němčinu na prostějovské reálce, nesoucí tehdy název Zemská vyšší reálná škola s českým jazykem vyučovacím.

Tato škola založená v roce 1871 sehrála významnou roli v historii školství, ale i v kulturním a společenském ovzduší Prostějova. Sídlila od roku 1894 v budově na Rudolfově náměstí č. 1 (nynější SOŠ, náměstí E. Husserla 1). Ve školním roce 1897–1898 učil na obchodní akademii, v roce 1896 umístěné do nově postavené budovy v Palackého ulici č. 18.

Krása velké uhelné elektrárny.
URBEX. Industriální krása. Nahlédněte do nitra opuštěné velké uhelné elektrárny

Už v Prostějově byl literárně činný. Přispíval do Hlasů z Hané. Přednášel v různých spolcích, především ve Vlastimile. V roce 1898 vydal u nakladatele a knihkupce J. F. Bučka publikaci Přehled písemnictví českého na Moravě v polovici našeho století 1830–1870. Rozsahem nevelká publikace (55 stran) podala nástin vývoje českého písemnictví na Moravě.

Připomněla také odkaz „otce národa“ Františka Palackého. Vyšla totiž u příležitosti 100. výročí od jeho narození. Autrata zde uvedl i osobnosti z Prostějovska: smržického rodáka a novináře Františka Jaroslava Kubíčka, učitele a spisovatele Emanuela Klementa Sahánka (zemřel v roce 1894 v Dobromilicích) a konického rodáka a děkana Františka Vodičku.

Autor učebnic a beletrista

F. V. Autrata, mnohdy publikující pod pseudonymem Kato Novotný, je autorem řady publikací z oboru historie, filozofie, jazykovědy, pedagogiky. Patří mezi ně například Uvedení do mluvnice staroslověnské, Teoretické základy slovesnosti, Rodinná výchova dětí po stránce duševní, Pedagogické přehledy.

Ukázky hodin ze sbírky Bruna Wintera.
Navrat domů nežádoucí. Výstava v Prostějově připomíná i židovské transporty

Po svých padesátinách začal psát také beletrii. V roce 1934 vydal u olomouckého nakladatele a knihkupce Romualda Prombergera dvoudílný román inspirovanými studiemi a pedagogickým působením Václav Outerek na studiích a Filozofická léta Václava Outerka.

Z dalších prací můžeme uvést například Profesoři, žáci a rodiče v Barkalonii, Zápisky neznámého poutníka. Je také autorem monografií (např. Josef Jungmann, Zapadlý osvícenec Dr. Jan Melichar). Překládal z němčiny a polštiny (např. Píseň o Nibelunzích).

Odkaz spisovatele

Byl členem Moravského kola spisovatelů, Syndikátu českých spisovatelů a Výboru českých lidových písní. Spolupracoval také s hudebním skladatelem Leošem Janáčkem.

Krajina jezer - Spytihněv.
Zapomeňte na davy: 5 nejlepších míst na kolo na Zlínsku a Luhačovicku

Zemřel ve svých čtyřiadevadesáti letech 28. srpna 1966 v Brně.

Na jeho odkaz navázala dcera Ludmila Uličná (1920–1997), lékařka a spisovatelka. Žila v Brně a psala především cestopisné knihy (např. Veverka z Wall Streetu, Sahara má láska, Na obzoru Island), básně a knihy pro děti. Také překládala z italštiny.

Hana Bartková

Vila uprchlého podnikatele Radovana Krejčíře
Divoké devadesátky. Připomeňte si vilu, kde Krejčíř hostil celebrity i mafiány
Od Štrbského plesa k Popradskému do sedla pod Ostrvou.
Dovolená ve Vysokých Tatrách aneb K sedlu pod Ostrvou to není nedělní procházka