Výstavě bude od 16 hodin předcházet varhanní koncert v kostele Povýšení svatého Kříže v podání samotného umělce. Koncert a výstavu uvede slovem Ivo Barteček. Záštitu převzal primátor města, František Jura.

Výstava bude k vidění až do pondělí 31. srpna, denně od 9 do 19 hodin.