VZPOMÍNKA NA PRAŽSKÉ POVSTÁNÍ

Byl pátý květen 1945,
Praha volá v rozhlase o pomoc.
Náš lid povstal proti okupantům,
mnoho našich bojovníků do Prahy se sjelo.

By naši matičku Prahu přece ubránilo,
proti velké německé přesile,
a v Praze se těžce bojuje.
Teče tu dnes česká krev,
Hitler si chtěl podmanit celý svět.

Toto zlo u nás trvalo přes šest let.
Mnoho životů tato válka stála.
A Praha dnes proti všem fašistům povstala,
by tady války nikdy nebyly, země neničily.

Přichází devátý květen ráno,
kdy ruské tanky do Prahy přijely.
By s vojsky Vlasovců a Rusů matičku Prahu osvobodily.
Tento den skončila druhá světová válka.

Jak v Praze, tak i v celé Evropě lid všude vítal svobodu,
od všech porobených fašisty národů.
To oni tu chtěli nový řád a po dlouhých letech zažili hrozný pád.

Za všechny ty, co za naši svobodu život svůj dali,
proti nacistickému zlu přece bojovali,
bychom tu mohli bez válek již žít,
jsou to naši hrdinové.

Na ně nesmíme nikdy zapomenout.
To oni své životy položili za svobodu a lepší svět.
Pro nás pro všechny a naše děti.
Po nich tu zůstane náhrobní kámen navěky.

Břetislav Jurníček, st.